Stort potentiale i computersimulering af lys

17. juni inviterer Aalborg Universitet København indenfor til en oplevelse af, hvordan computersimuleringer kan bruges til at optimere lysforhold i bygninger.

Både dagslys og kunstlys er vigtige virkemidler i arkitekturen. Ved brug af computersimuleringer og virtuelle modeller er det muligt allerede tidligt i projekteringen at undersøge brugernes oplevelse af forskellige belysningsforhold. Det rummer et stort potentiale for energibesparelser og højere lyskvalitet.

Hidtil har det dog været en udfordring at opnå tilstrækkelig realistisk gengivelse i computersimuleringerne.

”For at få de bedste resultater, skal testbrugernes oplevelse af den virtuelle gengivelse af det fysiske miljø være så pålidelig og realistisk som muligt. Det er mine kolleger og jeg efterhånden nået rimelig langt med, og vi kan nu give et indblik i vores resultater og de vidtrækkende perspektiver, metoderne indebærer”, fortæller professor Marc Fontoynont fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

17. juni inviterer professoren og hans forskerkolleger derfor alle interesserede indenfor i laboratorierne, hvor det bliver muligt selv at prøve de nye teknologier og opleve, hvor realistiske computersimuleringerne er blevet.

Ambitiøst forskningsprogram

Energieffektiv belysning, bl.a. med LED-lamper, kan være vanskelig at forene med brugernes behov for høj lyskvalitet.

Derfor har Aalborg Universitet igangsat et ambitiøst forskningsprogram i fotorealistisk gengivelse af belysning, så de nye belysningsteknologier kan afprøves i den virtuelle verden, inden de bliver anvendt i den virkelige verden.

”Ved brug af computersimuleringer og virtuelle modeller er det nu muligt at afprøve og justere forskellige kombinationer af belysningskilder, materialer og rumlige forhold. Og dermed kan vi optimere på energiforbruget uden at gå på kompromis med lyskvaliteten”, siger Marc Fontoynont, der er en af verdens førende kapaciteter indenfor computersimulering af lysforhold.

For tre år siden blev den franske professor hentet til Danmark, hvor han siden har styrket Aalborg Universitet Københavns position som et stærkt forskningsmiljø på området.

I direkte forlængelse af dette etablerede universitetet i 2014 en kandidatuddannelse i Lighting Design, som har tiltrukket studerende fra hele verden.

Ved arrangementet 17. juni vil der også blive lejlighed til at se eksempler på, hvad uddannelsens studerende kan byde på i deres projekter.

Men kernen i workshoppen er demonstrationen af forskernes forskellige teknikker og redskaber, og alle deltagere får mulighed for selv at afprøve og lege med flere af dem, fx eye tracking, minivideokamera og måling af hjernebølger.

Workshoppen afholdes i samarbejde mellem Aalborg Universitet København og Innovationsnetværket Dansk Lys. Det er gratis at deltage.

Se hele workshoppens program på www.sbi.dk/lysworkshop.

Tilmelding til info@dansklys.dk senest 11. juni.

 

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos professor Marc Fontoynont på tlf. 2497 6034 eller på mfo@sbi.aau.dk.

Nedenstående illustration kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

 

Brugervurderinger af energieffektive belysningsløsninger ved brug af visualisering. Brugerne præsenteres for forskellige løsninger og skal bedømme hvilken en, de foretrækker. (Foto: Henning Larsen Architects).


 

Referenceværktøj til kalibrering af billeder. Her før lyssimulering af Christianshavns Torv i København. (Illustration: Daniel Todorov, SBi).

 

Forskere

Marc Fontoynont

Sidst opdateret 26. maj 2015