SBI bliver til By og Byg

Verden er fuld af forkortelser, der kommer nye til hver eneste dag, og mange af dem er kun forståelige for en lille indviet kreds. Men fra 1. november slipper man for at skulle gætte sig til at SBI er en betegnelse for Statens Byggeforskningsinstitut. Fra den dag bliver forkortelsen SBI ændret til By og Byg.

Samtidig ændrer det statslige sektorforskningsinstitut sin visuelle identitet, hvor navnet By og Byg danner basis for et nyt bomærke og en ny grafisk udformning af publikationer mv.

Direktør Hans Jørgen Larsen forklarer at den ny identitet er det første konkrete element i en omlægning af forskningsinstituttets kommunikation, som skal være mere klar og tydelig og målrettet brugernes behov:

"Statens Byggeforskningsinstitut har, lige siden det blev etableret i 1947, været anerkendt for sin anvendelsesorienterede forskning. Den kvalitet vil vi bygge videre på og forsøge at styrke yderligere. Instituttet skal bidrage til at skabe bedre byer og bygninger ved at give byplanlæggere, arkitekter, ingeniører og politiske beslutningstagere forskningsbaseret viden som de kan bruge i deres arbejde. Det vil vi gerne have kommer tydeligere til udtryk i vores kommunikation, herunder instituttets identitet".

Formelt set hedder Statens Byggeforskningsinstitut stadig Statens Byggeforskningsinstitut, det står i loven, og det er derfor kun det dagligdags kaldenavn der ændres fra SBI til By og Byg.

Navnet By og Byg såvel som den ny visuelle identitet er blevet til i et samarbejde med kommunikationsvirksomheden Mollerup Designlab A/S, som tidligere har stået bag en række markante identitetsløsninger, f.eks. Danmarks Radio TV1, Home og Københavns Metro.

Til redaktionen: Grafikfil (TIFF-format) med By og Bygs bomærke kan downloades. Yderligere oplysninger kan fås hos kommunikationschef Jesper Kirkeskov.

Sidst opdateret 20. september 2012