Nye chefer skal styrke bygge- og boligforskningen

Med udnævnelsen af tre nye forskningschefer vil Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) styrke sin forskning i byggeteknik og design, processer og innovation samt boliger og byfornyelse.

SBi’s forskning foregår i fem forskningsafdelinger, hver bestående af 10-15 medarbejdere. Til tre af forskningsafdelingerne har SBi netop ansat nye forskningschefer, som skal bidrage til at realisere instituttets vision om at være bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter med uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet.

"Med udnævnelserne af de tre nye forskningschefer får SBi tilført nyt blod til sin ledelse. Udnævnelserne er et vigtigt skridt i den omstillingsproces som instituttet er i fuld gang med, hvor vi lægger vægt på stærk faglighed, bredt samarbejde og god kommunikation", siger instituttets direktør, Lone Møller Sørensen.

Forskningschef for byggeteknik og design

Forskningen i byggeteknik og design skal føre til forbedringer i byggeriets byggetekniske, brugsmæssige og æstetiske kvalitet. Dette sker bl.a. gennem formulering af funktionskrav baseret på såvel erfaringer som forskningsbaseret viden. Forskningen skal endvidere frembringe konkrete løsninger der opfylder de relevante krav.

Ny forskningschef for byggeteknik og design bliver civilingeniør, ph.d. Niels-Jørgen Aagaard (48), der kommer fra den rådgivende ingeniørvirksomhed COWI, hvor han er i øjeblikket er videnledelseschef. Tidligere har han bl.a. arbejdet med udvikling og projektering i COWIs konstruktionsafdeling. Niels-Jørgen Aagaard er uddannet fra Institut for Husbygning på DTU, som han har bevaret kontakten med gennem et eksternt lektorat ved BYG•DTU. Niels-Jørgen Aagaard tiltræder 1. juli.

Forskningschef for Proces og Innovation

SBi’s forskning i proces og innovation skal øge kvaliteten og produktiviteten i byggeriet ved at udvikle byggeriets processer og forståelse af værdi samt styrke virksomhedernes innovationsevne. Praktiske erfaringer og forskningsbaseret viden skal bidrage til at styrke byggepolitikken og udvikle værktøjer og metoder til byggesektoren.

Ny forskningschef for proces og innovation bliver civilingeniør, ph.d. Kim Haugbølle (39), der kommer fra en stilling som seniorforsker på SBi. Han har bl.a. forsket i byggeriets processer og innovation med særlig vægt på totaløkonomi og miljø. Han har tidligere været sekretariatsleder for det daværende Byggeriets Udviklingsråd. Kim Haugbølle er uddannet fra Institut for Planlægning ved DTU. Han tiltrådte som forskningschef 1. maj.

Forskningschef for Boliger og Byfornyelse

Forskningen i boliger og byfornyelse skal kortlægge og analysere boliger og byområders sociale, økonomiske og brugsmæssige forhold. Forskningen skal bidrage med videngrundlag og fremadrettede ideer til den generelle debat om boligforhold og byfornyelse samt til udvikling af en bolig- og byfornyelsespolitik som resulterer i tidssvarende boliger i levende og velfungerende byområder.

Ny forskningschef for boliger og byfornyelse bliver landinspektør, ph.d. Thorkild Ærø (39), der også kommer fra en stilling som seniorforsker på SBi, hvor han bl.a. har forsket i boligpræferencer, migration, regional boligpolitik, samt tryghed, normbrud og kriminalitet i boligområder. Thorkild Ærø tiltrådte som forskningschef 1. april.

Tværfaglig og anvendelsesorienteret forskning

Forskningsafdelingernes overordnede målsætning er fastlagt i et forskningsprogram rettet mod udviklingen af bygge- og boligsektoren. En central opgave for de nye forskningschefer bliver at realisere forskningsprogrammet samt styrke og videreudvikle områdernes faglige profil i et tæt samarbejde med afdelingernes medarbejdere og samarbejdspartnere.

Fælles for afdelingerne er at de skal udføre forskning på internationalt niveau. Forskningen skal være tværfaglig og anvendelsesorienteret, og resultaterne formidles målrettet til bygge- og boligsektoren. Derudover skal afdelingerne rådgive de relevante myndigheder samt bidrage til at opfylde instituttets indtjeningsmål.

Forskningen udføres i tæt samarbejde med instituttets øvrige afdelinger og eksterne parter i form af virksomheder, organisationer, myndigheder samt andre forskningsinstitutioner. Endelig forventes afdelingerne i stigende grad at bidrage til uddannelsen af kandidater og ph.d.-studerende inden for de respektive fagområder.

Om SBi

SBi er et sektorforskningsinstitut tilknyttet Økonomi- og Erhvervsministeriet.

SBi skaber forskningsbaseret viden der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Dette sker dels ved at udforske emner som har betydning for de praktikere og beslutningstagere der arbejder med byggeriet og det byggede miljø, dels ved at formidle instituttets viden til disse grupper.

SBi har ca. 90 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 57 mio. kroner.

Hovedopgaver

  • Forskning
  • Kommunikation
  • Rådgivning af myndigheder
  • Uddannelse og efteruddannelse

Vision

  • SBi bidrager til at Danmark har Europas bedste vilkår for øget kvalitet og vækst i bygge- og boligsektoren.
  • SBi er anerkendt for uvildig forskning og rådgivning af højeste kvalitet.
  • SBi er kendt som bygge- og boligsektorens vigtigste videncenter.

Yderligere oplysninger: Direktør Lone Møller Sørensen.

Højtopløselige portrætter af de tre nye forskningschefer kan downloades ved klik på billederne nedenfor (selvudpakkende ZIP-filer, 0.5 - 5 MB pr. stk.):

Portræt af Niels-Jørgen Aagaard

Niels-Jørgen Aagaard


Kim Haugbølle

Kim Haugbølle


Portræt af Thorkild Ærø

Thorkild Ærø

Sidst opdateret 24. september 2012