Ny forbedret udgave af populær SBi-anvisning om vådrum

I snart 40 år har SBi’s vådrumsanvisning været meget anvendt, både blandt byggeriets professionelle og blandt private husejere og gør-det-selv-folk. Gennem årene er vådrumsanvisningen flere gange blevet udvidet og opdateret, og nu kommer så en helt ny udgave med flere illustrationer og nye emner, bl.a. om hvordan ældre badeværelser kan renoveres, så de lever op til nugældende regler, og tjeklister til kvalitetssikring af arbejdet.

Vådrum hører til de mest kritiske rum i en bygning på grund af den direkte vandpåvirkning og den høje luftfugtighed, som rummene bliver udsat for. Den nye SBi-anvisning 252 om vådrum beskriver, hvordan gulve, vægge og installationer kan udføres, så kravene i bygningsreglementet er overholdt, og der opnås størst sikkerhed mod vand- og fugtskader. Forside anv 252 Vådrum_160

Udvidet med bl.a. krav til lydisolering og elinstallationer

Den nye vådrumsanvisning er opdateret og udvidet med flere nye emner. Fx er der kommet mere information om lydforhold, tilgængelighed for handicappede og ældre konstruktioners opbygning samt krav til elinstallationer. Et helt nyt afsnit handler om løsninger med lette dobbeltgulve, hvor to vandtætte lag skal give større sikkerhed mod utætheder. Desuden har anvisningen fået endnu flere eksempler på opbygning og sammenbygning af konstruktioner.

Hjælp til renovering af ældre badeværelser

Et af de nye afsnit er Renovering af eksisterende badeværelser, som indeholder principper for renovering af badeværelser samt beskrivelser og illustrationer af gulv- og vægkonstruktioner i ældre badeværelser.

”Det er nemmere at renovere et ældre badeværelse, når man ved, hvordan det er opbygget, og derfor har vi tilføjet et kapitel med beskrivelser og illustrationer af ældre badeværelseskonstruktioner”, siger anvisningens hovedforfatter, seniorforsker Erik Brandt fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

I afsnittet om renovering er der også bud på, hvordan ældre gulv- og vægkonstruktioner kan gøres mere tidssvarende og leve op til de krav, der er i bygningsreglementet i dag.

Oversigt over godkendte vandtætningssystemer

Som noget nyt indeholder vådrumsanvisningen også en oversigt over, hvilke vandtætningssystemer der lige nu er godkendt til vådrum.  Det drejer sig om gulv- og vægkonstruktioner, vandtætte gulv- og vægbeklædninger samt gulvafløbssystemer.

Tjeklister til kvalitetssikring af projektering og udførelse

Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis der sjuskes med projektering eller udførelse af et vådrum, da utætheder kan medføre alvorlige følgeskader med angreb af råd og svamp. Følgeskader er næsten altid både besværlige og dyre at udbedre. Derfor skal både projektering og udførelse kvalitetssikres grundigt, anbefaler Erik Brandt.

”Der bør udarbejdes en tjekliste, som kan bruges ved projektering, projektgranskning og udførelse. I anvisningen kommer vi med et bud på, hvordan sådan en kan se ud, men tjeklisten skal selvfølgelig tilpasses det enkelte projekt”, slutter han.

 

SBi-anvisning 252, ’Vådrum’, henvender sig primært til byggeriets projekterende og udførende samt bygningsmyndighederne, og kan købes på www.anvisninger.dk/252 eller hos Byggecentrum Boghandel, telefon 7012 0600.

SBi holder kursus om vådrum tirsdag 10. november 2015 på Aalborg Universitet København. På kurset vil den nye vådrumsanvisning blive udleveret. Nærmere information og tilmelding på www.sbi.dk/kurser/vaadrum

 

 

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos forsker Martin Morelli på tlf. 9940 2283 eller e-mail mmo@sbi.aau.dk. Nedenstående illustrationer kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

 

Badeværelse råd_Erik Brandt_400

Nyt badeværelse. Pænt på overfladen – men med kraftige rådangreb i bjælker under gulvet allerede efter tre år, pga. at det ikke var udført korrekt. Renovering af badeværelset kostede ca. 110.000 kroner. Foto: Erik Brandt.

Sidst opdateret 25. september 2015