Misforståelse om skimmelsvampe

Flere medier har 6. april fortalt at By og Byg er på vej med en undersøgelse som viser at børn får dårlige lunger af at gå på skoler der er angrebet af skimmelsvamp.

Dette er en misforståelse, og de resultater som medierne har refereret, er ikke dokumenteret.

By og Byg deltager sammen med en række andre forskningsinstitutioner i et stort forskningsprogram om skimmelsvampe. En del af dette forskningsprogram handler om at undersøge de mulige helbredsmæssige risici ved skimmelsvampe på skoler. Men denne del af forskningen er langt fra færdig, og resultaterne ventes først at foreligge om et halvt til et helt år.

I øvrigt udføres denne del af forskningsprogammet af en række hospitalsafdelinger og ikke af By og Byg, der i denne sammenhæng blot fungerer som koordinator af programmet.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Peter Andreas Nielsen eller seniorforsker Suzanne Gravesen.

Forskere

Peter Andreas Nielsen, Suzanne Gravesen

Sidst opdateret 11. marts 2006