Løsninger til stabile småhuse

Ny SBi-anvisning om styrke og stabilitet i småhuse dækker nu alle bærende bygningsdele. Anvisningen erstatter SBI-anvisning 186 og er opdateret med bl.a. gældende eurocodes for bærende konstruktioner, nye forbedrede løsninger til stabilisering af enfamiliehuse, samt byggeri med volumenelementer.

I dag anvendes flere lette byggematerialer, og det betyder, at husets stabilitet ikke altid er sikret af materialernes tyngde, men skal sikres på anden måde. Derfor er det vigtigt at kende og følge de anbefalinger til styrke og stabilitet af nybyggede småhuse, som findes i den nye SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’.

Anvisningen udgives sammen med SBi-anvisning 253, ’Småhuse – indretning og funktion’ og erstatter SBI-anvisning 186, ’Småhuses stabilitet’. Den erstatter desuden afsnit om styrke og stabilitet i SBI-anvisning 189, ’Småhuse’.

Udvidet med eurocodes og dækker alle bærende bygningsdele

Dansk byggeskik er under udvikling med blandt andet nye materialer og byggetekniske løsninger, større grad af industrialisering samt krav til reduceret energiforbrug. I de senere år har vi desuden fået nye internationale krav til bærende konstruktioners styrke og stabilitet, og på den baggrund har Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København udarbejdet en tidssvarende anvisning om bærende konstruktioner i småhuse til direkte brug for praktisk projektering.

Den nye anvisning indeholder løsninger, som opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet og de europæiske konstruktionsstandarder, eurocodes. I forhold til de tidligere anvisninger, dækker den nu alle bærende bygningsdele i konstruktionen: Vægge, søjler, bjælker og typiske dæk, og gælder for enfamiliehuse i op til to etager, kæde- og rækkehuse samt sommerhuse.

Nye løsninger tilpasset moderne byggeri

Med effektiviseringen af byggeriet med præfabrikerede byggesystemer samt lettere byggematerialer og mere voluminøse konstruktioner pga. øgede krav til varmeisolering er der opstået nye byggetekniske udfordringer, som har indflydelse på krav til dimensionering og konstruktioner i enfamiliehuse.

”I dag er det bl.a. blevet mere moderne at bygge store, åbne rum, fx i dobbelt højde, og det stiller større krav til de bærende konstruktioner. Det har derfor været vigtigt for os, at løsningerne i anvisningen også tager højde for de udfordringer, så vi sikrer styrke og stabilitet i moderne byggeri”, fortæller anvisningens forfatter, forsker Thomas Cornelius fra SBi.

SBi holder kursus om småhuses funktion og sikkerhed 26. november i København og 10. februar i Odense. På kurset vil de to nye anvisninger om småhuse blive udleveret. Nærmere information og tilmelding.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos forsker Thomas Cornelius på tlf. 9940 2280 eller e-mail . Nedenstående illustrationer kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

 

 Byggeri med volumenelementer_Foto Scandi Byg

Byggeri med volumenelementer kræver særlig opmærksomhed på mål og tolerancer i projekteringen, da elementerne skal kunne sættes sammen og tilsluttes allerede etablerede installationer på byggepladsen. Foto: Scandi Byg.

 

Krav til konstruktioner

Det stiller større krav til konstruktionerne, når huset har store åbne rum eller store vinduer. Hvis der er en stor åbning i en bærende stålskeletvæg inde i huset, kræver det, at der monteres stålprofilforstærkninger under bjælkerne (figur a.). Et stort vindue i en facade bygget som eksempelvis træskelet kræver forstærkninger med stolper omkring vinduesåbningen (figur b.). Illustration: Bo Amstup Vestergaard.

 

SBi_anvisning_254_forside 

SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’, henvender sig især til projekterende arkitekter, ingeniører og udførende, der har ansvar for konstruktioner i småhuse. Den kan købes på www.anvisninger.dk/254 eller hos Byggecentrum Boghandel, telefon 7012 0600.

Forskere

Thomas Cornelius

Sidst opdateret 11. november 2015