Lavenergibyggeri

spar.gifHvad har vi lært? Hvordan kan det bruges?
Vær med til at høste erfaringerne af 20 års udvikling og stadigt mere forenklede energi-, miljø- og ressourcevenlige løsninger.

Aktualiseret af opsvinget i såvel nybyggeri som bygningsfornyelse afholder Energistyrelsens Forskningsprogram (EFP) tirsdag den 19. maj 1998 en temadag om de nyeste energibesparende tiltag i byggesektoren.

Arrangementet foregår på Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) i Hørsholm, og dagens program veksler mellem præsentation af aktuelle myndighedsinitiativer, fx mærkningsordninger, erfaringer fra ressourcebevidste byggeopgaver, nyheder fra energiforskningen og fremvisning af det nyetablerede dagslyslaboratorium.

Som det fremgår af vedlagte program er dagens foredragsholdere blandt frontløberne inden for energi- og miljøvenligt byggeri. Der behandles fx elbesparelser, øget dagslysudnyttelse samt nye konstruktionsmåder og alternative forslag til udformning af bygningernes klimaskærm.
Ud over de nævnte foredragsholdere vil formanden for Foreningen For Energi og Miljø, byggeadministrator og energichef Jens Rømer Olsen, Storstrøms Amt, fortælle om amtslige energibesparelsesaktiviteter og aktuelle initiativer i offentligt byggeri.

Målet med EFP-temadagen er, at videregive konkret viden og inspiration til projekterende arkitekter og rådgivende ingeniører, ansatte i offentlige forvaltninger og myndigheder, bygherrer og byggevareproducenter.

For at sikre det mest optimale udbytte ledes deltagerne gennem EFP-temadagens program af den nyudnævnte redaktør af fagbladet "VVS", civilingeniør Jørgen S.R. Nielsen fra Teknisk Forlag.


EFP-temadagen er tilrettelagt af Energistyrelsens Forskningsprogram for Energianvendelse i bygninger (EFP) i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og DTI Energi på Dansk Teknologisk Institut.

Interesserede deltagere kan få tilsendt program og tilmelde sig hos DTI Energi, telefon 43 50 43 50, fax 43 50 72 22, E-post camilla.svane@dti.dk.
Herudover kan temadagens program og yderligere information om aktiviteter og forskningsresultater fra "EFP-Energianvendelse i bygninger" fås på Internet.


Energistyrelsens Forskningsprogram (EFP) for Energianvendelse i Bygninger
Amaliegade 44, 1256 København K E-post: bkh@ens.dk

Sidst opdateret 20. september 2012