Kvarterløft i internationalt perspektiv

I Danmark bliver der brugt mange offentlige kroner og megen energi på at rette op på byområder, der er inde i en negativ udviklingsspiral med omfattende sociale og fysiske problemer.

Det gør der også mange andre steder i verden, for eksempel i mange europæiske lande, USA, Australien, New Zealand, Sydafrika og Tyrkiet, hvor problemerne er væsentlig større end i Danmark. Der er tale om et generelt byfænomen, som mange lande har erfaringer med, som det vil være hensigtsmæssigt at udveksle med andre i samme situation.

Det bliver der mulighed for på en international forskerkonference, som By og Byg har arrangeret sammen med Center for Bypolitik, Byudvikling og Velfærd samt European Urban Research Association om kvarterløftlignende initiativer i bypolitikken forskellige steder i verden.

En lang række af verdens førende forskere vil være at finde på konferencen, der er delt op i seks workshops, som hver især kaster lys over den nyeste europæiske og internationale forskning inden for bypolitik.

Hvad kan vi lære af de udenlandske erfaringer? Konferencen kan bidrage til inspiration til modeller for fremtidens danske bypolitik.

Konferencen finder sted i dagene 17. til 19. maj 2001 i Gl. Dok i København.

Konferencens indhold og omfang kan du læse mere om på internetadressen http://www.by-og-byg.dk/eura/. Her kan du også læse eller downloade de ca. 55 papers, der knytter sig til de seks workshops.


Til redaktionen: Som journalist på et dagblad eller et fagtidsskrift er du velkommen til at overvære de seks workshops og de fire plenumtaler og eventuelt arrangere interview med nogle af oplægsholderne. Du bedes blot meddele os, om du kommer. Mail til Pia Dyregaard og giv besked.

Yderligere oplysning om konferencen kan fås ved henvendelse til konferencens leder, seniorforsker, ph.d. Jacob Norvig Larsen, By og Byg.

Sidst opdateret 20. september 2012