Koncentrationen af multietniske byområder er bremset

Den stærke koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Gellerupparken, Mjølnerparken og Vollsmose, er stagneret. Det viser en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, som er baseret på et unikt datasæt om indvandreres bosætning i Danmark fra 1985 til 2008.

Boligvalg ændrer sig i takt med integrationen
Det er første gang, der tegnes et samlet billede af udviklingen i indvandrernes bosætning over så lang en årrække. En periode, hvor antallet af flygtninge og indvandrere er steget markant fra ca. 70.000 i 1985 til omkring 400.000 i 2008, hvilket svarede til ca. 7 % af den samlede befolkning i Danmark på det tidspunkt.

Rapporten viser, at mere end 50 % af indvandrerne over 15 år boede i den almene sektor i 2008. Men rapporten gør også op med en udbredt forestilling om, at indvandrere bosætter sig permanent i det sociale boligbyggeri og adskiller sig fysisk, socialt og kulturelt fra det øvrige samfund, fortæller adjungeret professor Hans Skifter Andersen fra SBi, som står bag analysen.

”I medierne og den politiske debat har der været tale om ’ghettoer’ og ’parallelsamfund’, der opfattes som en hindring for indvandrernes integration i det danske samfund. Men når man ser på udviklingen siden 1985, kan man se, at indvandrerne efter 10 års ophold i Danmark gradvist flytter væk fra de almene boligområder. Når indvandrerne får stabile indtægter og bliver socialt integrerede, så ændrer deres boligvalg sig også. De køber i højere grad deres egne boliger,” siger Hans Skifter Andersen, der også fremhæver, at efterkommere af indvandrere sjældnere bosætter sig i de almene boliger.

Danskere er årsag til multietniske boligområder
Når indvandrere i Danmark koncentrerer sig i den almene sektor, skyldes det ikke kun, at de gerne vil bo tæt på familie og venner. Det skyldes i høj grad også, at det er deres bedste mulighed for at få en bolig, når de kommer til Danmark.

”Indvandrerne foretrækker lejeboliger i de første år. De er tilbageholdende med at købe ejerboliger, fordi de ikke har en solid indkomst og er usikre på deres fremtid i landet. Indvandrerne kommer bagerst i køen hos de private udlejere, der kan vælge og vrage blandt boligsøgende. Andelsboligforeningerne har færrest indvandrere. Almenboligerne er nemmere at få adgang til,” fortæller Hans Skifter Andersen.

Den væsentligste årsag til dannelsen af multietniske områder er ifølge ham de etniske danskere.

”Problemet er, at de indfødte danskere flytter væk eller fravælger de almene boligområder med mange indvandrere. Allerede i 80’erne opstod der boligområder, der var svære at leje ud, fordi de fik status som indvandrerområder,” siger Hans Skifter Andersen.

Bevidst bypolitik har virket
Det var især i 90’erne, der skete en kraftig vækst i indvandringen i de almene boligområder, bl.a. som følge af borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien. Men siden år 2000 er koncentrationen af indvandrere i den almene sektor stagneret. De seneste års bevidste bypolitik med regulering af tilflytningen og områdefornyelse har haft af-gørende betydning for det.

”De seneste 10 års politiske fokus på at regulere bosætningen og sprede indvandrere til forskellige byområder i forskellige kommuner har virket. Samtidig er der blevet gjort en indsats for at begrænse de sociale problemer og kriminalitet i de almene boligområder. Der er lavet klubber og aktiviteter for de unge. Og man har investeret i forbedre og vedligeholde områderne. Det tager lang tid at ændre et byområde, men det er lykkedes at dæmpe problemerne,” siger Hans Skifter Andersen.

Om rapporten
Forskningsrapporten ’Indvandring, integration og etnisk segregation – udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985’ er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København. Rapporten er afslutningen på den danske del af et fællesnordisk forskningsprojekt (NODES: Nordic welfare states and the dynamics and effects of ethnic residential segregation), der er finansieret af det fælleseuropæiske forskningsråd NORFACE.

Hele rapporten kan hentes på sbi.dk/indvandrernes-bosaetning.

Yderligere oplysninger: Adjungeret professor, Hans Skifter Andersen (hsa@sbi.aau.dk, tlf. 9940 2295).

Koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Tingbjerg (billedet), er stagneret. Klik på billedet for høj opløsning (Foto: Mikal Schlosser)

Koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Tingbjerg (billedet), er stagneret. Klik på billedet for høj opløsning (Foto: Mikal Schlosser)

Pressemeddelelse udsendt den 16. januar 2015.

Sidst opdateret 16. januar 2015