God ventilation i daginstitutioner gør børn mindre syge

Børn i vuggestuer og børnehaver bliver ofte syge. Men et godt luftskifte i daginstitutionen hjælper på sygefraværet, viser undersøgelse fra SBi.

Over 90 procent af alle danske børn i alderen et til seks år går i daginstitution. Børnene er i gennemsnit syv timer i institution hver dag. Børn, der går i daginstitution, har større risiko for at blive syge af luftvejs- og maveinfektioner end børn, der bliver passet hjemme. Det skyldes, at de bliver udsat for flere vira og bakterier.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har undersøgt sammenhængen mellem ventilation og forekomsten af smitsomme sygdomme blandt vuggestue- og børnehavebørn i danske daginstitutioner. Sygefraværet hos 482 vuggestuebørn og 153 børnehavebørn fra 20 daginstitutioner er blevet registreret i 11 vinteruger, og der er gennemført målinger af kuldioxidkoncentration (CO2) og luftskifte i institutionerne.

Sammenhæng mellem ventilation og sygefravær

Undersøgelsen viste, at ventilation i daginstitutioner har stor betydning for smitsomme sygdomme hos småbørn.

”Vi fandt en tydelig sammenhæng mellem luftskifte målt i vuggestuer og sygefravær blandt vuggestuebørnene, hvilket betyder, at børn i daginstitutioner med god ventilation og dermed et højere luftskifte har haft færre sygefraværsdage”, fortæller seniorforsker Barbara Kolarik.

Undersøgelsen viste også, at der er en sammenhæng mellem CO2-koncentrationer målt i både vuggestuer og børnehaver og hvor meget børnene er syge. Børn i institutioner, hvor gennemsnittet af CO2-koncentrationen er lavt, har færre sygedage end i de institutioner, som har et højere niveau af CO2. Desuden var CO2-koncentrationen højere i de institutioner, som havde et lavere luftskifte.  

Generelt var luftkvaliteten i de undersøgte institutioner rimelig god. Det skyldes formentlig, at 18 af de 20 daginstitutioner havde mekaniske ventilation, der automatisk suger luft ud og blæser luft ind, og derved er med til at sikre et godt luftskifte. Der er et urealistisk højt antal af mekanisk ventillerede daginstitutioner i undersøgelsen i forhold til det generelle billede, påpeger Barbara Kolarik.

I undersøgelsen blev luftkoncentrationen af virus og bakterier i institutionerne ikke målt, men det er forskernes hypotese, at børnene er mindre syge, når ventilationen er god, fordi luft udefra ”fortynder” koncentrationen af bakterier og virus i indeluften. Barbara Kolarik håber at kunne undersøge dette i et større projekt.


Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Barbara Kolarik på tlf. 9940 2237 eller e-mail bak@sbi.aau.dk. Nedenstående illustration kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

 Barbara Kolarik_foto_Greg_McQueen

Seniorforsker Barbara Kolarik fra SBi opfordrer til, at der er god ventilation i daginstitutioner. Mekanisk ventilation i daginstitutioner er en fordel, og ellers skal der luftes ud flere gange om dagen, især om morgenen, før og efter sovetid, og igen om eftermiddagen. Foto: Greg McQueen.

Forskere

Barbara Kolarik

Sidst opdateret 07. marts 2016