Forskningschef Søren Aggerholm fylder 60 år

Forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København fylder 60 år den 18. marts 2014.

Skal man knytte et signaturord til fødselaren er det ’energieffektivt byggeri’.  For hvis der er nogen, der har sat sit præg på grundlaget for lovgivningen om resurseforbruget til opvarmning af bygninger, er det Søren Aggerholm.

Det er nemt nok at spare på energien, men der må ikke gås på kompromis med komforten og indeklimaet i boliger og på arbejdspladser. Så kunsten i Søren Aggerholms forskning har været, og er det fortsat, at få de to umiddelbart modsatrettede krav forenet.

Søren Aggerholm har gennem årene som energiforsker på SBi leveret stribevis af beregninger af konsekvenserne af forskellige mulige energimæssige tiltag til de statslige besluttende myndigheder. Beregningerne ligger til grund for de lovkrav i bygningsreglementet, der påbyder os at spare på resurserne ved både nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger.

Som ph.d. fra DTU i 1983 kom Søren Aggerholm til SBi i 1985, hvor han begyndte karrieren inden for energiforskningen. I 2003 blev han forskningschef for afdelingen for Energi og Miljø, hvor han leder en stor gruppe forskere, der arbejder med de mange forskellige vinkler på energieffektivitet og indeklima, herunder ventilation, lys, brugeradfærd og bæredygtighed. Ud over lederansvaret er det blevet til en stor produktion af publikationer i internationale tidsskrifter samt medvirken til udarbejdelse af SBi-anvisninger på det energimæssige felt.

Sideløbende med forskningsproduktionen bliver der også tid til formidling af de gennem tiderne nye lovkrav om energieffektivisering. Søren Aggerholm har stillet op i alle kroge i Danmark og formidlet sin viden til de faggrupper, der i praksis skal implementere lovkravene. Derudover deltager han i det europæiske arbejde med energieffektivt byggeri.

Søren Aggerholm er passioneret fritidssejler, og feriernes sejlture går meget gerne til destinationer, der på landjorden har gode golfbaner, så han får lejlighed til at dyrke sin anden store interesse.

Søren Aggerholm bor i Vangede ved København med sin hustru.

Forskere

Thorkild Ærø

Forskningschef Søren Aggerholm fylder 60 år

Forskningschef Søren Aggerholm.

Sidst opdateret 17. marts 2014