Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

Der kan gælde forskellige krav om tilgængelighed alt efter bygningstype, og i nogle tilfælde skal man også være opmærksom på krav ud over bygningsreglementet. Fire nye anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København giver bygherrer og rådgivere et enkelt og hurtigt overblik over regler og anbefalinger.

Tre af de nye tilgængelighedsanvisninger retter sig mod parcelhuse, rækkehuse og etageboliger, mens den fjerde retter sig mod øvrigt byggeri som fx kontorbygninger, butikker, skoler og andre bygninger med offentlig adgang. Til hver anvisning hører også en plakat, som på en enkelt side giver overblik over krav og anbefalinger.

”Vores erfaring siger, at der er behov for hurtige oversigter, både fordi man sjældent kender alle regler, og fordi nogle regler kan stå andre steder end i bygningsreglementet. I store renoveringsprojekter for almene boliger bør man fx kende de dele af almenboligloven, som kan betyde, at flere mure skal flyttes i lejlighederne”, siger seniorrådgiver Søren Ginnerup, som er forfatter til de fire nye SBi-anvisninger.

Bedre bygninger for alle 

Ifølge Søren Ginnerup er der god grund til at arbejde med tilgængeligheden tidligt i byggeprocessen, på lige fod med andre forhold:

”Jo tidligere man bliver klar over, hvad man arbejder med, jo nemmere er det at integrere tilgængelighed, sikkerhed og brugbarhed. Det giver bedre bygninger for alle på både kort og lang sigt. Og ejeren kan måske undgå påklistrede løsninger og dyre tilføjelser, der kan blive følgen, hvis bygningen senere viser sig ikke at leve op til gældende krav eller de forskellige behov, beboerne kan have”.

Hjemmeside med viden og vejledninger om tilgængelighed 

De fire nye SBi-anvisninger er gratis tilgængelige på anvisninger.dk/tilgaengelighed, hvor de også kan købes i trykt form. Her er der også adgang til øvrige anvisninger, forskning, nyheder og uddannelser om tilgængelighed og universelt design.

Tilgængelighedsportalen er etableret som led i en aftale mellem SBi og Trafik- og Byggestyrelsen om at styrke formidlings- og vejledningsindsatsen for et mere tilgængeligt byggeri. De introducerende anvisninger følges op med mere detaljerede SBi-anvisninger, beregnet til brug i byggeriets senere faser.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos seniorrådgiver Søren Ginnerup, SBi, telefon 5122 8351, sog@sbi.aau.dk. Nedenstående illustrationer kan frit downloades til redaktionel brug på betingelse af kreditering som anført.

Forskere

Søren Ginnerup

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

Der er mange forhold ved fx boliger, som afgør, om de er velegnede at bo i på langt sigt. Det gælder både adgangsforhold til og fra bygningen og at komme rundt i bygningen samt indeklimaforhold som lys og akustik. Illustration: Søren Ginnerup, SBi.

Til hver af de fire nye SBi-anvisninger medfølger en plakat, der hjælper til hurtigt at overskue tilgængeligheden i boliger og bygninger generelt. Foto: Sirid Bonderup, SBi.

SBi-anvisninger til tidligt tjek af tilgængelighed
De fire nye SBi-anvisninger er frit tilgængelige digitalt på anvisninger.dk/tilgaengelighed. Her kan de også købes i trykt form.

SBi-anvisning 250: ’Tilgængeligt byggeri generelt – indledende spørgsmål’
SBi-anvisning 260: ’Tilgængelige fritliggende boliger – indledende spørgsmål’
SBi-anvisning 261: ’Tilgængelige sammenbyggede boliger – indledende spørgsmål’
SBi-anvisning 262: ’Tilgængelige etageboliger – indledende spørgsmål’

Mere information om tilgængelighed og universelt design:www.anvisninger.dk/tilgaengelighed

Sidst opdateret 28. april 2016