Dagslys, indemiljø og mennesket

Invitation til tiltrædelsesforelæsning og reception

Torsdag den 30. marts 2000 kl. 15-17
Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Dr. Neergaards Vej 15, Hørsholm

Der er et stort behov for grundlæggende forskning i dagslysets indflydelse på menneskers oplevelse af de indendørs omgivelser. Med docent Staffan Hygges tiltrædelse i et nyoprettet forskningsprofessorat i dagslysrelateret perceptionspsykologi på Statens Byggeforskningsinstitut vil der ske en mere målrettet forskning inden for området.

Staffan Hygge har en omfattende, international forskningserfaring som baggrund for professoratet. Inden sin tiltræden på SBI varetog han stillingen som chef for Laboratoriet för tillämpad psykologi ved Kungl Tekniska Högskolan, Gävle i Sverige.

Professoratet er finansieret af VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN, der tillige støtter et ph.d-projekt i tilknytning til professoratet.

Professoratet er tilknyttet Afdelingen for Energi og Indeklima på SBI. Her skal Staffan Hygge i samarbejde med danske og udenlandske forskere udvikle forskningen vedrørende dagslysets og indemiljøets indflydelse på menneskers komfort og kognition (hukommelse, sprog, problemløsning og beslutninger).

I forskningsindsatsen vil der blive lagt særlig vægt på samspilseffekter mellem de faktorer i indemiljøet, som påvirker menneskers reaktioner. Er det for eksempel sådan, at ringe dagslysforhold og højt støjniveau tilsammen er værre end summen af de to, når det gælder indvirkning på kognitionen?

Et område af indsatsen vil også være at undersøge, om god komfort og god kognition altid følges, eller kan den ene være god og den anden dårlig?

Den praktiske anvendelighed ligger i at finde de kombinationer af niveauer og faktorer i indemiljøet, som er bedst til forskellige arbejdsopgaver og samtidig giver den bedste komfort. På den måde får byggesektoren et værktøj til at gøre indemiljøet bedre i boliger og kontorer.

Staffan Hygge vil i sin forelæsning komme ind på, hvordan man med udgangspunkt i metoder fra

eksperimentel psykologi kan bruge mennesket både som målestok og måleinstrument til at undersøge de menneskelige reaktioner på indemiljøet: støj, luftkvalitet, el-belysning og temperaturer og med særlig fokus på dagslys.

Efter forelæsningen vil der være lejlighed til at stille spørgsmål til Staffan Hygge, inden arrangementet afsluttes med en reception i SBIs kantine.

Yderligere oplysning kan fås hos forskningschef Erik Christophersen

Sidst opdateret 11. marts 2006