Boligpolitikken til debat

Fra politisk hold er der lagt op til en omstillingsproces på boligmarkedet fra et mere reguleret marked til en situation, der i højere grad er markedstilpasset. Eksempler er regeringens forslag om salg af almene boliger, mulighed for at andelshavere kan tage lån i deres bolig og blandede ejerformer i bebyggelser, hvor ejer- og andelsboliger og almene boliger samles under fælles tag.

I takt med de nye bevægelser, opstår der behov for at få analyseret udviklingen og for at se hvilke effekter, ændringerne i den politiske regulering som lovgivning, regler, subsidier og støtte har på det samlede boligmarked. Selv om ændringerne har til formål at gøre boligforholdene bedre, så er det ikke altid, at den ønskede effekt opnås, og der kan opstå utilsigtede effekter.

Boligforskningen skal kortlægge ændringerne på boligmarkedet og være med til at udvikle nye ideer og skabe debat om de boligpolitiske tiltag. Den debat foregår blandt andet i Center for Boligforskning, hvor forskere, politikere og andre aktører på boligområdet mødes for at udvikle ny viden og diskutere de boligpolitiske udfordringer.

Centret holder sit årsmøde tirsdag den 30. marts 2004. Her præsenteres og diskuteres de nyeste forskningsresultater. Blandt andet spørger ph.d.-stipendiat Jacob Stæhr Mose fra Københavns Universitet i sit indlæg: ’Er ejerboligen en pensionsopsparing?’. Seniorforsker Hans Skifter Andersen fra By og By og forsker Mette Lausten fra Socialforskningsinstituttet beskæftiger sig i deres indlæg med de effekter, som de gældende anvisningsregler til almene boliger har.

På årsmødet deltager også praktikere. De fremlægger deres syn på aktuelle emner i den herskende boligpolitik. Således taler direktør Erik Kragh Hansen fra Nordicom Udvikling A/S om nye boligprojekter i vækstcentre – med Havnefronten som udgangspunkt. Cheføkonom Bent Madsen fra Boligselskabernes Landsforening taler om de almene boligorganisationers aktuelle udfordringer og markedstilpasning. Kommunaldirektør Per Flemming Laursen fra Sallingsund Kommune behandler problemerne i udkantsområderne i sit indlæg ’Det skæve Danmark’ – markedstilpasning, afvikling eller nyorientering’.

Mødet begynder kl. 9.00 og slutter kl. 16.30. Det finder sted hos By og Byg, Auditoriet, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm.

Programmet kan ses på centrets hjemmeside, www.boligforskning.dk

Center for Boligforskning er et center uden mure, hvor boligforskere fra landets forskellige forskningsinstitutioner har dannet et netværk for at sikre en grundlæggende videnopbygning på boligforskningsområdet. Det var By og Byg, der i begyndelsen af 2001 tog initiativ til at etablere centret med det formål at styrke boligforskningen på tværs af fag og forskningsinstitutioner. Centrets opgaver er:

  • At arbejde med en forskningsstrategi for hele boligområdet
  • At være i dialog med aftagerne af boligforskning.

Til redaktionen: Som journalist er du velkommen til at deltage i årsmødet, stille spørgsmål og eventuelt arrangere interview med nogle af oplægsholderne. Du bedes blot meddele Annette Frøhling at du kommer.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Hedvig Vestergaard, By og Byg, telefon 45 86 55 33.

Sidst opdateret 20. september 2012