Boligforskere og politikere sætter hinanden stævne

Tirsdag den 1. april er der årsmøde i Center for Boligforskning, hvor forskere, politikere og andre aktører på boligmarkedet diskuterer aktuelle boligpolitiske spørgsmål.
Bl.a. vil lektor Hans Thor Andersen fra Københavns Universitet orientere om udenlandske erfaringer med salg af almene boliger. Lektor Jens Lunde fra Handelshøjskolen i København taler om ejerboligmarkedets situation, og professor Niels Kærgård fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole har et indlæg om lejeboligen ud fra spørgsmålet om regulering eller markedsvilkår. Den boligpolitiske udfordring varetages af formanden for Folketingets boligudvalg, René Skau Björnsson (S) og de to medlemmer af udvalget Carina Christensen (K) og Inge-Lene Ebdrup (V).
Fra By og Byg kan man bl.a. høre seniorforsker Thorkild Ærø fremlægge ny forskning om kriminalitet i boligområder, mens seniorforsker Claus Bech-Danielsen fremlægger visioner og resultater fra prisopgaven ’Fremtidens bolig’.
Mødet begynder kl. 9 og slutter 16.30. Det finder sted hos By og Byg, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm.
Programmet kan ses på centrets hjemmeside, www.boligforskning.dk

Center for Boligforskning er et center uden mure, hvor boligforskere fra landets forskellige forskningsinstitutioner har dannet et netværk for at sikre en grundlæggende videnopbygning på boligforskningsområdet.
Det var By og Byg, der i begyndelsen af 2001 tog initiativ til at etablere centret med det formål at styrke boligforskningen på tværs af fag og forskningsinstitutioner.
Centrets opgaver er:

  • At arbejde med en forskningsstrategi for hele boligområdet
  • At være i dialog med aftagerne af boligforskning.

Til redaktionen: Som journalist er du velkommen til at deltage i årsmødet, stille spørgsmål og eventuelt arrangere interview med nogle af oplægsholderne. Du bedes blot meddele os, om du kommer. Mail til Birgit Markfoged.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Hedvig Vestergaard, By og Byg.

Sidst opdateret 21. september 2012