Boligforhold og europæisk integrationspolitik

I denne uge er 300 forskere fra hele Verden samlet til en international boligforskerkonference i Helsingør om boligproblemer og boligpolitik. Blandt konferencens emner kan nævnes: byøkologi, byfornyelse, boligkvalitet, kriseramte byggerier, boligfinansiering, kommunikationsteknologi, boliger for ældre, unge og indvandrere.

Finansiering, decentral forvaltning og boligkvalitet

Konferencens hovedtemaer er boligspørgsmål og den europæiske integrationspolitik. Boligforhold, sociale spørgsmål og kvaliteten i boligmiljøet er vigtige sidetemaer.

Boligpolitikken i de forskellige europæiske lande ændres i disse år mod decentralisering og en faldende offentlig støtte. Det betyder, at befolkningens adgang til billige boliger er mindsket. Landene har sværere ved at forfølge deres egne sociale målsætninger på boligområdet som følge af harmoniseringen i EU.

På konferencen fremlægges de nyeste forskningsresultater vedrørende udviklingen på boligfinansieringsområdet, decentralisering af boligforvaltning fra nationalt til kommunalt niveau og udviklingen af kvaliteten i nyt boligbyggeri.

Sociale ghettoer og koncentration af indvandrere

Et stort emne på konferencen er tendensen til dannelse af sociale ghettoer, som ses over hele Europa i dag. I en del af det sociale boligbyggeri er der en ophobning af familier med sociale problemer og en koncentration af indvandrere. Danmark har også dette problem.

Konferencen orienterer om de nyeste forskningsresultater på området. Det gælder dels en kortlægning af problemerne, dels erfaringerne med indsatser overfor dem. I Danmark har Regeringens Byudvalg i 1993 iværksat et program på 30 punkter til håndtering af dette problem.

Boligforhold i Østeuropa

Der er mange konferencedeltagere fra de tidligere kommunistiske stater i Østeuropa. Disse lande har kolossale problemer på boligmarkedet. Selv om den tidligere statsejede boligmasse er privatiseret i mange af landene, fungerer boligmarkedet endnu ikke tilfredsstillende. Et særligt problem er, at boligmassen er nedslidt og mangler vedligeholdelse, og disse forhold behandles indgående på konferencen.

Konferencen er arrangeret af Statens Byggeforskningsinsitut i samarbejde med organisationen European Network of Housing Research (ENHR), der har ca 1000 forskere som medlemmer. Konferencen har fået støtte fra Boligministeriet, Udenrigsministeriet og en række private fonde.

Under konferencen afholdes 18 workshops med forskellige emner: Byøkologi, byfornyelse, boliger for ældre, unge og indvandrere, boligkvalitet, boligfinansiering, ny kommunikationsteknologi og kriseramte byggerier.

Yderligere oplysninger om konferencen fås hos seniorforsker cand. oecon. Hedvig Vestergaard og sekretær Eva Hultman Nielsen, SBI, Afdelingen for Byer og Boliger.

Sidst opdateret 20. september 2012