Pressemeddelelser

24. april 2017 13:19

Dampspærrer af plast sættes under lup

Byggeriets vidensinstitutioner går sammen i et nyt projekt, der skal afklare spørgsmål om levetider og holdbarhed for dampspærrer af plast-folie

21. marts 2017 11:56

Fattige og lavt uddannede sparer på varmen

Ny forskning viser, at indtægt, uddannelse og varmeforbrug følges ad.

21. marts 2017 10:09

København er et internationalt forbillede i arbejdet med mangfoldighed

København er sammen med London en af de mest progressive byer i arbejdet med mangfoldighed i Europa. Fælles for disse byer er en positiv politisk tilgang til befolkningens stadigt mere komplekse diversitet af etniciteter, livsstile og interesser. En sådan tilgang er afgørende for at aktivere de positive potentialer ved mangfoldighed, vurderer forskere fra SBi ved Aalborg Universitet København.

6. februar 2017 11:13

Små byfornyelsesprojekter virker, hvis de indgår i en kommunal strategi

Selv små og tidsbegrænsede byfornyelsesprojekter kan få stor effekt i et lokalområde, hvis kommunen har en samlet strategi for, hvad man vil opnå med byfornyelsesmidlerne.

2. februar 2017 11:49

Arkitekter bakker op om funktionsbaserede tilgængelighedskrav

Arkitekttegnestuer foretrækker funktionsbaserede krav til bygningers tilgængelighed frem for bygningsreglementets nuværende, detaljerede målkrav. Mere åbne funktionskrav kan styrke samspillet mellem god tilgængelighed og arkitektonisk nytænkning, vurderer forskere bag en ny undersøgelse.

16. januar 2017 09:10

Vandtræningscenter sætter nye standarder for tilgængeligt byggeri

Kørestol er ingen hindring for en tur i den 90 meter lange vandrutsjebane i det nye idræts- og vandtræningscenter Vandhalla på Egmont Højskolen i Hou ved Odder. Her kan alle faciliteter nemlig bruges af enhver, uanset handicap. Vandhalla sætter nye standarder for tilgængelighed i dansk kontekst, konkluderer en evaluering fra SBi ved Aalborg Universitet København.

5. januar 2017 11:55

Tidligere advarselslamper skal begrænse alvorlige byggeskader

En bred vifte af byggeriets parter har netop etableret Stående Byggepanel, som rummer repræsentanter for både bygherrer, rådgivere, udførende, leverandører, forskning og uddannelse. Formålet er at gøre det muligt for deltagerne at reagere tidligt, når der viser sig tegn på alvorlige byggeskader og lignende problemer, som har samfundsmæssig betydning og kalder på handling.

2. december 2016 14:21

Hoteller overser det stigende antal kunder med funktionsnedsættelse

Fra 2008 har bygningsreglementet stillet krav om, at nye hoteller har et vist antal værelser, der er egnet for personer med funktionsnedsættelse. Men ikke alle hotellerne profilerer sig på det. Dermed går de potentielt glip af en voksende kundegruppe, herunder ældre borgere, der har brug for hotelværelser, som de nemt kan færdes i.

11. oktober 2016 11:03

Landsbyer udvikler sig kun, hvis beboerne handler i fællesskab

Mange landsbyer uden for de store byområder har problemer med fraflytning, svigtende boligsalg og lukning af butikker. Et modsvar kan være at styrke landsbyernes sociale fællesskaber.

16. september 2016 10:28

Multihuse kan puste nyt liv i tyndt befolkede områder

Når den lokale købmand lukker, og landsbyskolen nedlægges, efterlader det tomme bygninger og ofte også en landsby uden fælles mødested. De tomme bygninger kan blive til multihuse, der kan dække borgernes servicebehov og danne ramme om fælles aktiviteter.

10. august 2016 10:03

Ny forskningschef på SBi

SBi har ansat civilingeniør, ph.d. Ruut Peuhkuri som ny forskningschef med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces.

20. juni 2016 11:40

Øget varmeisolering giver problemer med brandsikkerhed

Nordens største konference om brandsikkerhed foregik 16.-17. juni på Aalborg Universitet København.

14. juni 2016 12:50

Nyt atlas viser vejen til energirenovering

Det interaktive kort over Danmarks parcelhuse viser, hvor de ældste huse er, og hvem der ejer dem. Det mentale og økonomiske overskud til at energirenovere er større i byerne end på landet, men behovet for at energirenovere er omtrent lige stort begge steder.

8. juni 2016 11:10

Stor varmebesparelse ved intelligent styring af indetemperatur

Smart teknologi til automatisk regulering af indetemperaturen afhængig af beboernes behov kan i gennemsnit spare 7 % af energien til opvarmning i enfamiliehuse.

10. maj 2016 09:45

Stort behov for at dele viden om bygningsfysiske forhold

I en travl hverdag kan det være vanskeligt at hæve blikket fra skrivebordet og dele viden med andre end blot de nærmeste kolleger. På Bygningsfysikdag 2016, der afholdes 1. juni, får byggebranchen mulighed for at dele den nyeste viden om bygningsfysiske forhold.

28. april 2016 10:57

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

Der kan gælde forskellige krav om tilgængelighed alt efter bygningstype, og i nogle tilfælde skal man også være opmærksom på krav ud over bygningsreglementet. Fire nye anvisninger fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København giver bygherrer og rådgivere et enkelt og hurtigt overblik over regler og anbefalinger.

15. april 2016 14:18

Stor opgave at forny landsbyer

Mange landsbyer i Danmarks udkantsområder har fået forbedret bymiljøet via den økonomiske støtte på ca. 200 mio. kr., som i 2014 blev afsat på finansloven som Pulje til landsbyfornyelse.

12. april 2016 11:52

SBi undersøger materialer til radonsikring

Undersøgelse af materialer til at holde radon ude af bygninger skal give bedre overblik over egnede produkter på det danske marked.

8. april 2016 15:11

Renovering kan være mindst lige så miljørigtigt som nybyggeri

SBi-forskere har beregnet de forventede miljømæssige konsekvenser af en større bygningsrenovering. Genbrug af materialer betyder, at renoveringen er langt mere miljømæssigt fordelagtig end tilsvarende nybyggeri. Energimæssigt er renoveringen mindst lige så miljøvenlig som nybyggeri.

4. april 2016 09:03

Komfortkrav modarbejder varmebesparelser

Byggebranchen promoverer energieffektivisering af boliger med, at det ikke kun giver varmebesparelser, men også bedre komfort. Netop den bedre komfort kan imidlertid være en af årsagerne til, at vi faktisk ikke realiserer de varmebesparelser, som man skulle forvente i takt med, at byggeriet bliver stadig mere energieffektivt. Og det kan være en bombe under de politisk fastlagte klimamål. Vi får svært ved at nå klimamålene uden en markant reduktion af energiforbruget til rumopvarmning, der tegner sig for over en tredjedel af det danske energiforbrug.

14. marts 2016 13:07

SBi-anvisning om statisk dokumentation tilpasset praksis og BR15

SBi-anvisning 223 om dokumentation af bærende konstruktioner er udkommet i 2. udgave med nyt om bl.a. den bygværksprojekterendes opgaver, ny dokumentationsklasse, eksisterende konstruktioner samt Bygningsreglement 2015.

8. marts 2016 08:19

Gør-det-selv giver billigere lejeboliger

Beboerne rydder selv sne og sætter skillevægge op. Til gengæld er huslejen lavere og fællesskabet godt. Forsøg med ny type almen bolig har givet vigtig læring til fremtidige almene boliger, viser evaluering.

7. marts 2016 09:06

God ventilation i daginstitutioner gør børn mindre syge

Børn i vuggestuer og børnehaver bliver ofte syge. Men et godt luftskifte i daginstitutionen hjælper på sygefraværet, viser undersøgelse fra SBi.

26. januar 2016 16:13

Opdateret SBi-anvisning om bygningsreglementet

SBi-anvisning 258 om BR15 erstatter SBi-anvisning 230 om BR10. Den opdaterede SBi-anvisning følges op af kurser i København og Odense

6. januar 2016 08:37

Kun lidt radon i etageboliger

Radon er en radioaktiv gasart, som trænger ind i boliger gennem utætheder i bygningens konstruktioner mod jorden. Der er mest radon i boliger, som ligger i stueetagen i huse med terrændæk. Risikoen for et for højt indhold af radon falder markant, når der er kælder under boligen, eller når boligen ligger på 1. sal og højere. Der er kun få etageboliger, som har et radonniveau over bygningsreglementets aktionsværdi.

11. november 2015 08:25

Løsninger til stabile småhuse

Ny SBi-anvisning om styrke og stabilitet i småhuse dækker nu alle bærende bygningsdele. Anvisningen erstatter SBI-anvisning 186 og er opdateret med bl.a. gældende eurocodes for bærende konstruktioner, nye forbedrede løsninger til stabilisering af enfamiliehuse, samt byggeri med volumenelementer.

5. november 2015 15:47

Mangel på plejeboliger for personer med demens

Antallet af mennesker med demenssygdomme stiger, i takt med at middellevealderen stiger, men få af de eksisterende plejeboliger tager hensyn til denne voksende gruppe. Ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København giver overblik over, hvordan plejeboliger kan indrettes, så det øger trivslen hos personer med demens.

29. oktober 2015 16:17

Undgå fugtskader ved niveaufri adgang

Bygningsreglementets krav om niveaufri adgang kan øge risikoen for, at regnvand trænger ind i bygningen og giver fugtskader. Byg højt på grunden, og projektér med fri sokkelhøjde på mindst 150 mm, lyder anbefalingerne i ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

28. oktober 2015 13:08

Sådan indrettes huset funktionelt

Ny anvisning giver funktionelle eksempler på indretning af parcel- og rækkehuse med fokus på fleksibilitet, tilgængelighed, lyd og brandsikkerhed

28. oktober 2015 11:29

Kraftigere regnskyl kræver bedre afløb

Klimaændringer stiller større krav til dimensionering og udførelse af kloakker og afløb

25. september 2015 10:39

Ny forbedret udgave af populær SBi-anvisning om vådrum

I snart 40 år har SBi’s vådrumsanvisning været meget anvendt, både blandt byggeriets professionelle og blandt private husejere og gør-det-selv-folk. Gennem årene er vådrumsanvisningen flere gange blevet udvidet og opdateret, og nu kommer så en helt ny udgave med flere illustrationer og nye emner, bl.a. om hvordan ældre badeværelser kan renoveres, så de lever op til nugældende regler, og tjeklister til kvalitetssikring af arbejdet.

24. juni 2015 14:28

Undgå kollaps ved renovering

Ny SBi-anvisning sikrer ensartet grundlag og metode for vurdering af eksisterende konstruktionernes bæreevne ved renovering og fornyelse af bygninger

15. juni 2015 10:34

Områdefornyelse motiverer til private investeringer

Når stat og kommuner investerer i forbedring af veje, pladser eller sociale indsatser i udsatte byområder, giver det de lokale indbyggere lyst til også at sætte deres ejendomme i stand.

26. maj 2015 13:20

Stort potentiale i computersimulering af lys

17. juni inviterer Aalborg Universitet København indenfor til en oplevelse af, hvordan computersimuleringer kan bruges til at optimere lysforhold i bygninger.

25. marts 2015 16:02

Radonsikring og renovering bør gå hånd i hånd

Når huset renoveres, er det langt fra alle, der husker, at ca. 300 danskere hvert år dør, fordi de har været udsat for radon.

11. marts 2015 10:00

Sådan kan styrken af ældre murværk vurderes

Pressemeddelelse 11. marts 2013

10. marts 2015 06:00

Importerede byggevarer kan indeholde farlige phthalater

Generelt er der kun lave koncentrationer af sundhedsskadelige phthalater i danske bygninger sammenlignet med andre EU-lande. Men ældre byggevarer og varer importeret fra lande uden for EU er fortsat kilde til de farlige stoffer. Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København.

5. februar 2015 06:00

Mulighed for flere billige boliger til de unge

Ny rapport fra SBi indeholder en række anbefalinger til indretning og billiggørelse af små boliger, der skal imødekomme det kritiske behov for mange og billige boliger til de unge.

4. februar 2015 09:13

Mange kunne have grebet ind før kollaps af boligblok i Frederikshavn

SBi fastslår årsagerne til kollaps og opfordrer alle byggeriets parter til fremadrettet at skærpe procedurerne ved bygningsrenoveringer

22. januar 2015 14:47

Energieffektiv teknologi giver ofte ikke besparelser

At installere en varmepumpe eller at energirenovere sit hus er ikke nødvendigvis ensbetydende med en lavere energiregning. Det afhænger af livet i boligerne, hvor beboere vægter komfort og flere kvadratmeter stadigt højere.

16. januar 2015 04:55

Koncentrationen af multietniske byområder er bremset

Den stærke koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Gellerupparken, Mjølnerparken og Vollsmose, er stagneret. Det viser en ny rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, som er baseret på et unikt datasæt om indvandreres bosætning i Danmark fra 1985 til 2008.

22. oktober 2014 10:18

Bedre indretning til søs

To nye standarder for rederierne skal hjælpe med at indrette færgeterminaler og passagerskibe, så også passagerer med handicap kan få en ligeværdig rejse.

10. oktober 2014 08:40

Håndværkere får hjælp til efterisolering via smartphone

Succesfuldt pilotprojekt med mobilsite viser trin-for-trin-løsninger til efterisolering af tagetager

18. september 2014 08:52

Find fejlene, før du bygger

Ny SBi-anvisning om ekstern granskning af byggeprojekter hjælper bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri

18. august 2014 09:57

Almene boligselskaber bør værne om arkitekturen, når de renoverer

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået støtte fra Landsbyggefonden.

6. maj 2014 09:00

Fjerde udgave af anvisning om BR10

Ny udgave af SBi's anvisning om Bygningsreglement 2010 er opdateret med ændringer gældende fra 1. januar 2014.

1. maj 2014 14:55

Multicentre kan forbedre ældrelivet på landet

Multicentre med fx nærbutik, cafe, forsamlingshus, børneinstitutioner og sportfaciliteter kan mindske konsekvenserne af tilbagegangen i landdistrikterne, så ældre beboeres livskvalitet kan bevares.

17. marts 2014 09:06

Forskningschef Søren Aggerholm fylder 60 år

Forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København fylder 60 år den 18. marts 2014.

6. marts 2014 10:46

Faaborg-Midtfyn godt i gang med byfornyelse af landområderne

Ud fra en prioriteret plan for hvilke områder, der skal stabiliseres eller udvikles, og hvilke områder der er for tunge at løfte inden for en realistisk økonomisk ramme, arbejder kommunen med byfornyelse og nedrivning af forfaldne huse i landområder og mindre byer.

6. marts 2014 10:46

God dialog om yderområdernes fremtid i Hjørring Kommune

En gang om året mødes landsbyrådene med repræsentanter fra kommunen i et stormøde, hvor der diskuteres fremtidige muligheder og trusler for lokalsamfundene.

6. marts 2014 10:45

Lokalt engagement, nedrivning og byfornyelse i små bysamfund gavner boligmarkedet

Thisted Kommune har gode eksempler på, hvordan lokale kræfter i flere lokalsamfund samarbejder med kommunen om byfornyelse og nedrivning af udtjente huse, samtidigt med at frivillige gør en stor indsats for at opbygge og drive lokale mødesteder og aktivitetscentre.

3. marts 2014 11:00

Der skal afvikles, før der kan udvikles i landdistrikterne

Kommunerne skal prioritere, planlægge og beslutte hvilke områder i kommunen, der har potentiale for udvikling, og hvor det giver bedst mening at nedrive tomme og overflødige boliger.

25. februar 2014 11:29

Karsten Duer udnævnes til adjungeret professor i sammenhænge mellem indeklima og bygningers energiforbrug

I anledning af udnævnelsen holder Karsten Duer torsdag 6. marts kl. 14 en tiltrædelsesforelæsning med titlen ’Balancerede krav til boliger – Et ubalanceret forsøg på at belyse vigtige elementer i menneskers boliger’. Alle er velkomne til at overvære forelæsningen på Aalborg Universitet A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

24. februar 2014 16:13

Tænk lydisolering ved renovering

Beboernes støjproblemer bør reduceres, når boliger renoveres for at opnå energibesparelser eller for at gennemgå en mere generel fornyelse

20. februar 2014 11:03

Ny uddannelse skal give bedre lys

Aalborg Universitet København udbyder fra efteråret 2014 en ny kandidatuddannelse, som skal imødekomme øget efterspørgsel efter kompetencer om lys.

31. januar 2014 08:19

Hans Skifter Andersen er udnævnt til adjungeret professor i boligmarkedsforhold

Hans Skifter Andersen holder forelæsning om konklusionerne på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde.

23. januar 2014 08:57

Transporter til byggepladser skal effektiviseres

I et nyt projekt skal udvikles metoder til færre og mere effektive kørsler. Fokus vil ligge på logistiksystemer.

17. december 2013 13:04

Göran Hultmark udnævnes til adjungeret professor i ventilation

Civilingeniør Göran Hultmark tilknyttes Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København som adjungeret professor i ventilation.

25. november 2013 14:31

Tommy Bunch-Nielsen udnævnes til adjungeret professor i bygningsfysik

I den anledning holder Tommy Bunch-Nielsen tiltrædelsesforelæsning 12. december 2013 med titlen: 'De store isoleringstykkelsers betydning for klimaskærmens fugttekniske funktion'.

17. oktober 2013 08:57

Manglende investeringssikkerhed et problem i yderområderne

Nyt projekt skal give svar på, hvordan man skaber investeringssikkerhed i områder med stor affolkning, mange tomme boliger og overflødige bygninger.

15. oktober 2013 08:29

Mulighed for kriminalitet medfører kriminalitet

Ny rapport giver en systematisk gennemgang af den kriminalpræventive miljø- og byplanlægning med fokus på, hvad der ser ud til at virke i forhold til at forebygge kriminalitet og utryghed i det byggede miljø.

10. oktober 2013 09:57

Hvad er universel design?

Med dette spørgsmål som omdrejningspunkt inviterer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København til seminar om begrebet universel design i relation til tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet.

8. oktober 2013 09:35

Økonomi er det vigtigste, når husejere energirenoverer

Mærkbare besparelser på varmeregningen og elregningen er den største motivation for, at husejere går i gang med at energirenovere deres huse.

7. oktober 2013 11:18

Er luften god hjemme hos dig?

Arrangement på Kulturnatten 2013 kl. 18.00- 20.30 i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 København K.

10. september 2013 13:16

Øget risiko for fugtskader i bygninger

Klimaforandringerne og de skærpede energikrav til bygninger trækker i samme retning: Fugtproblemer. Ny udgave af SBi-anvisning og kurser om fugt i bygninger skal gøre byggeriets parter bedre til at forebygge fugtskader.

18. april 2013 08:57

ESCO-aftaler garanterer energibesparelser

ESCO-samarbejdet er en værdifuld hjælp for kommunerne til at høste de gevinster, der er ved at energirenovere utidssvarende kommunale bygninger og til at realisere kommunale og nationale klimamålsætninger

21. marts 2013 08:54

Master i Universelt Design og Tilgængelighed

Kan man tænke sig et bygget miljø, der ikke ekskluderer nogen? Kan vi udforme vores fysiske miljø på nye måder, så flest muligt kan deltage på lige fod? Hvordan kan vi forstå universel design som værdi i byggeriet? Kan universel design medvirke til øget arkitektonisk kvalitet?

5. marts 2013 14:32

Ny udgave af SBi-anvisning 230 uddyber ændringer til BR10

Ændrede regler om bl.a. energirenovering, byggetilladelser og vandhaner bliver uddybet i 3. udgave af SBi-anvisning 230, som suppleres af SBi-kurser i Vejle og København.

5. marts 2013 08:47

Seniorer glade for at bo i bofælleskab

En ny bog, Det store eksperiment, er uundværlig læsning, for alle der overvejer at etablere eller bo i et seniorbofællesskab. Gennem interview med en lang række beboere får læseren indtryk af, hvorfor boformen kan fejre 25-års jubilæum i Danmark. Bogen viser, at boformen tiltrækker seniorer fra mange dele af samfundet, og at dem som kaster sig ud i den, er godt tilfredse.

22. februar 2013 08:57

Master i bygningsfysik

Løs et konkret problem fra dit daglige virke i en ny masteruddannelse.

28. januar 2013 08:22

Byfornyelsens medborgerhuse lever og har det godt

En kortlægning af, hvordan byfornyelsens medborgerhuse klarer sig økonomisk og organisatorisk, og hvilke aktiviteter der foregår i husene.

23. november 2012 10:22

Tilgængelighedskrav svigtes ofte i nybyggeri

Både bygherrer, projekterende, udførende og myndigheder svigter, når det gælder overholdelsen af krav om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.

13. november 2012 11:24

Varm luft i doktorforsvar

Doktorforsvar 30. november 2012 kl. 13 på Aalborg Universitet København

18. september 2012 09:47

Brændeovne er malplacerede i lavenergihuse

En undersøgelse af hvordan moderne enfamiliehuse med god isolering spiller sammen med brændeovne med hensyn til risiko for overophedning og partikelforurening af indeluften.

15. august 2012 02:00

Korrekt efterisolering øger småhusets værdi

To nye SBi-anvisninger fortæller hvorfor og hvordan efterisolering af småhuse gennemføres, så der opnås størst energibesparelse, godt indeklima og byggeskader undgås

2. juli 2012 13:59

40 års jubilæum: Seniorforsker Erik Brandt

Reception for samarbejdspartnere, venner og familie, samt nuværende og tidligere kolleger tirsdag 14. august 2012 kl. 15.00 til 17.00 på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm.

14. maj 2012 11:25

Energieffektive boliger bidrager til bæredygtig byudvikling

Modernisering og energirenovering af vores boliger sættes i relation til bæredygtig byudvikling på konferencen 'Boligdag 2012: Bæredygtig byudvikling - virker de integrerede løsninger?' 25. maj i København.

30. marts 2012 11:10

Indeklimaforskere vil styrke samarbejdet med byggebranchen

Cisbo består af en gruppe indeklimaforskere, der ønsker at udbrede samarbejde mellem den offentlige forskning på indeklimaområdet og byggeindustrien. Det skal ske ved bl.a. ved at danne interessentnetværk, som skal omsætte forskernes resultater til praktiske løsninger i byggeriet.

23. marts 2012 11:15

Boligmarkedet får sin egen universitetsuddannelse

SBi har udviklet en ny toårig universitetsuddannelse 'By, Bolig og Bosætning', der giver kandidaterne et overblik og dybtgående kendskab til detaljerne i boligmarkedets indretning. Tilmelding til uddannelsen er 1. april 2012 på Aalborg Universitet, København AAU-Cph.

14. marts 2012 11:29

Sådan kommer du i gang med bæredygtig renovering

En ny nordisk guideline hjælper dig på vej til bæredygtig renovering. Guidelinen præsenteres på et seminar i København 21. marts.

21. februar 2012 14:01

Børn skal have godt lys

Små børn udvikler deres syns-, bevægelses- og balanceevner i institutionsårene. SBi-anvisningen giver praktiske råd om, hvordan man skaber et godt lysmiljø i daginstitutionerne, så det understøtter børnenes udvikling.

20. december 2011 12:58

Efterlyses: Erfaringer med at fjerne pcb fra bygninger

SBi søger kontakt til bygherrer, der er i gang med eller skal til at pcb-sanere deres bygninger. Formålet er at indsamle erfaringer med saneringsopgaverne med henblik på nye SBi-anvisninger.

24. november 2011 10:00

Boliger skal lydisoleres bedre

Ny SBi-anvisning giver eksempler på etagedæk og vægge, der kan opfylde bygningsreglementets skærpede krav til lydisolering mellem boliger

21. november 2011 11:18

Ny udgave af SBi-anvisning om BR10

SBi-anvisning 230 om Bygningsreglement 2010 er udvidet med fremtidige energikrav i henhold til bygningsklasse 2020

21. november 2011 09:39

Lys kan forbedre sundhed og trivsel i hospitalssektoren

I samarbejde med DTU og Dansk Lys arrangerer SBi konferencen 'Lys som forbedrer sundhed og trivsel i hospitalssektoren' den 22. november kl. 9.10-17.15 på Hotel Bella Sky Comwell i Ørestaden i København, hvor dagsordenen er udvikling af nye teknologier og belysningsløsninger til fremtidens sygehuse.

27. september 2011 10:47

Større respekt for almene bebyggelser

Almene bebyggelser bliver nu renoveret med større respekt end tidligere, bl.a. i erkendelse af at de er en del af vores bygningskulturarv. Man har fået øjnene op for, at bebyggelserne faktisk rummer nogle betydelige arkitektoniske kvaliteter, som det er vigtigt at tage vare på i renoveringssammenhæng.

22. september 2011 07:45

Husejere bruger ikke energimærket

Mange husejere interesserer sig ikke ret meget for energiforbedringer i deres huse. De prioriterer det derfor ikke og bruger pengene til noget andet.

14. september 2011 11:02

Gode vandinstallationer giver mindre vandspild

Tre nye SBi-anvisninger om hvordan vandinstallationer kan udformes og vedligeholdes, så de fungerer efter hensigten og opfylder vandnormens og dermed bygningsreglementets krav.

5. september 2011 14:35

Ny SBi-anvisning om fundering forenkler brugen af byggeregler

Projektering og dimensionering af fundering for mindre bygninger efter BR10 og Eurocode 7 beskrives i SBi-anvisning 231

22. august 2011 11:12

Seniorforsker Ole Michael Jensen fylder 60 år

Seniorforsker Ole Michael Jensen, som bl.a. er kendt i offentligheden for sin forskning om energiforbrug i boliger og offentlige bygninger, fylder 60 år fredag 26. august.

14. juni 2011 08:14

Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper

Når luft til luft varmepumper installeres i sommerhuse, stiger beboerens forbrug af varme, og dermed går energispareeffekten fløjten.

31. maj 2011 13:39

Vanførefonden giver pris til professor

Arkitekt, seniorforsker, professor Camilla Ryhl fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har modtaget Vanførefondens Forskerpris på 100.000 kroner.

18. maj 2011 13:18

Ny professor i energieffektiv ventilation

Civilingeniør, ph.d., docent Alireza Afshari er udnævnt til professor MSO på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet inden for forskningsområdet naturlig, mekanisk og hybrid ventilation, passiv og aktiv køling samt luftrensning.

15. april 2011 13:32

Nyudnævnt professor skal gøre bygninger sundere

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har 1. april 2011 udnævnt civilingeniør, ph.d. Lars Gunnarsen til professor MSO på forskningsområdet ’sundhed i bygninger’.

25. marts 2011 07:00

Kollapset hal havde alvorlige problemer

Projektmaterialet for Club Danmark Hallen i Valby rummede mindst tre kritiske forhold, som med stor sandsynlighed har været udslagsgivende for, at taget kollapsede.