Udkantskommunerne kan planlægge sig til bedre servicetilpasning

I en ny rapport til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har SBi undersøgt, hvilke erfaringer en række kommuner i yderområderne har med tilpasning af serviceniveauet uden for de større byer.

I en ny rapport til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har SBi undersøgt, hvilke erfaringer en række kommuner i yderområderne har med tilpasning af serviceniveauet uden for de større byer.

Rapporten giver et bud på en køreplan for vellykket kommunal servicetilpasning, der består af tre dele: En overordnet plan, et solidt vidensgrundlag for tiltagene og dialogpræget samarbejde med lokalsamfundene.

Kommunernes strategiske arbejde med at beskrive servicetilpasning i kommuneplaner og lignende fremhæves som en forudsætning for en god servicetilpasningsproces. Samtidig opfordrer rapporten til at bruge resurser på at inddrage lokale kræfter i planlægningen og holde liv i områderne ved at støtte ildsjæle og samarbejde imellem landsbysamfund.

Bag rapporten ligger en rundspørge i 17 kommuner samt grundige casestudier af, hvordan servicetilpasning er forløbet i Lolland, Langeland og Hjørring kommuner.

Læs hele rapporten: Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner


 

Sidst opdateret 11. november 2014