Små mængder radon i etageboliger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har undersøgt radonniveauet i en række danske lejeboliger, bestående af etageejendomme og kæde- og rækkehuse.

Risikoen for et for højt indhold af radon falder markant, når der er kælder under boligen, eller når boligen ligger på 1. sal og højere.
SBi 2016:01

SBi har undersøgt radonniveauet i en række danske lejeboliger, bestående af etageejendomme og kæde- og rækkehuse. I under seks procent af lejeboligerne var niveauet af radon højere end 100 becquerel per kubikmeter (Bq/m3) indeluft, hvilket er bygningsreglementets værdi for, hvornår man bør iværksætte forbedringer. Resultatet viser, at det primært er i kæde- og rækkehuse, at der er risiko for forhøjet radonniveau i lejeboliger.

De højeste radonniveauer er fundet i kældre og i stueetager. Målingerne bekræfter tidligere undersøgelser, der viser, at der er større risiko for et for højt indhold af radon i luften i stueetagen i en bygning med terrændæk og i kælderrum med vægge og gulvkonstruktioner direkte mod jorden.

Undersøgelsen viser, at der er meget lille sandsynlighed for et forhøjet radonniveau over 100 Bq/m3 i boliger, der ligger over en kælder, eller som ligger på første sal eller højere i en etageejendom med terrændæk.

Læs mere om undersøgelsen og se flere resultater i SBi-rapport ’Radon i danske lejeboliger’ (SBi 2016:01).

Se pressemeddelelse ’Kun lidt radon i etageboliger’.

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen på tlf. 9940 2272 eller e-mail .

Sidst opdateret 08. januar 2016