Nybyggerier med sjæl

Marie Stender holder ph.d.- forsvar på AAU-CPH

Nye boligbebyggelser bliver ofte beskrevet som værende kolde og uden liv og sjæl. Men kan steders liv og sjæl designes? Eller hvad sker der, når visionerne fra tegnebordet virkeliggøres, og stedet tages i brug? Hvordan former beboerne deres nye sted?

Disse spørgsmål har antropologen Marie Stender undersøgt i en ny ph.d.-afhandling. Med afsæt i tre konkrete bebyggelser har hun undersøgt, hvordan nye steder bliver til. Det handler både om stedernes identitet, historie, sociale processer, formgivning og markedsføring.

Det korte svar er, at både bygherrer, arkitekter og beboere i de tre undersøgte bebyggelser har lagt store anstrengelser i at tilføre de nye steder liv og sjæl. Det er sket med vidt forskellige resultater, men alle tre nybyggerier har deres særkender.

Marie Stender forsvarer sin afhandling 16. december kl. 13. Det foregår på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København, Frederikskaj 12, 2450 København SV, og alle er velkomne til at overvære forsvaret.

Resumé af afhandlingen

Når nye byggerier opføres, skabes ikke blot et nyt hus, men også et nyt sted. Ph.d.-afhandlingen er en antropologisk undersøgelse af stedsskabelsesprocesser i og omkring tre nye danske boligbyggerier: 8-tallet i Ørestad af BIG, A-huset på Islands Brygge af Holgaard og Lange Eng i Albertslund af Dorte Mandrup. Baseret på feltarbejde blandt de beboere, der er flyttet ind i byggerierne og de arkitekter, entreprenører, ejendomsmæglere, bygherrer og planlæggere, der har skabt dem, udforskes stedernes tilblivelsesproces og sociale liv. Det nye sted opfattes af både beboere og professionelle som en bar mark, og mange kræfter sættes ind på at genfortrylle det med et skær af liv, identitet og historie fra start. Hånd i hånd med branding, virtuelle fora for beboere og in-house sociale faciliteter kan arkitekturen skabe øer af fælles identitet – en form for designede communities. Men selv om de tre cases er gennemdesignede og repræsenterer kreative og markante strategier til at skabe et sted, er de alligevel ikke blevet helt som planlagt. Undervejs i processen blev alle tre ramt af finanskrisen i 2008, som satte spor i stedernes arkitektur og liv. Afhandlingen belyser arkitekturens rolle i spændingsfeltet mellem sted og vare og forholdet mellem designet og levet sted.

Nybyggerier med sjæl

Forskere

Marie Stender

Sidst opdateret 02. december 2014