Områdefornyelse motiverer til private investeringer

Rapport: Når stat og kommuner investerer i områdefornyelser i udsatte byområder, investerer de lokale indbyggere også mere i deres ejendomme.

Når stat og kommuner investerer i områdefornyelser i udsatte byområder, investerer de lokale indbyggere også mere i deres ejendomme.

For hver krone, stat og kommuner giver i tilskud, investerer alene private bygningsejere mere end tre gange så meget i forbedringer af deres ejendomme. Penge, som bygningsejerne ellers ikke ville have investeret. Det viser en undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København, der har spurgt private bygningsejere landet over om, hvilken effekt områdefornyelsen i deres område har haft på deres investeringer.

Områdefornyelse øger private investeringer med 15 %
I undersøgelsen siger de private bygningsejerne, at de har øget investeringerne i deres ejendomme med 15 % som følge af områdefornyelse i deres bydel. Det svarer til 1,6 mia. kroner set over den femårige periode fra 2006 til 2010, undersøgelsen har fokus på. Det er mere end en tredobling af de 459 mio. kroner, stat og kommuner tilsammen har givet i tilskud til områdefornyelser i udsatte områder.

Det er især bygningsejerne i de mindre byer, der påvirkes til ekstra investeringer. Her vurderer bygningsejerne, at 20 % af deres investeringer skyldes områdefornyelsen, mens ejerne i de større byer vurderer, at det er 11 %.

”Indbyggere i mindre byer er mere villige til at engagere sig og investere i en områdefornyelse. Det kan tyde på, at der er en stigende erkendelse blandt særligt de mindre byers indbyggere og private erhvervsliv af, at initiativerne skal komme fra dem selv, hvis byen skal have en fremtid," siger seniorforsker Jesper Ole Jensen fra SBi.

Rapporten er udarbejdet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Se rapporten 'Private investeringer ved områdefornyelse' (SBi 2015:13)

Se pjece med resultater fra undersøgelsen (mbbl.dk)

Se pressemeddelelse 'Områdefornyelse motiverer til private investeringer'

Sidst opdateret 27. oktober 2015