Nyheder

14. september 2010 09:34

Bliv klogere på Bygningsreglement 2010

15. juli 2010 13:43

Nu bygges fremtidens etagebyggeri BOLIG+

BOLIG+ bliver Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etagebolig-byggeri og har samtidig fokus på sunde boliger, indeklima og livskvalitet.

1. juni 2010 11:08

Skærpede regler om afgivelse af formaldehyd

Selv om man bruger godkendte byggematerialer, kan man godt risikere for høje koncentrationer af formaldehyd i boligen i forhold til den anbefalede grænseværdi. Derfor har Erhvervs- og Byggestyrelsen valgt at skærpe reglerne vedr. formaldehyd i træplader.

21. april 2010 08:43

Udkantsområder

16. april 2010 13:00

Singlelivet er ikke altid det fede liv

Blandt danske aleneboende mellem 30 og 60 år har en væsentligt andel en livssituation, som er markant dårligere end befolkningen i øvrigt.

16. april 2010 08:07

Tæt by betyder ikke altid bæredygtig by

Den tætte Indre By i København scorer lavt på miljøet pga. store lejligheder med stort varmeforbrug, og beboerne har ofte en bil parkeret ved fortovskanten.

26. marts 2010 12:03

6th Nordic Conference on Construction Economics and organisation 13.-15. april 2011 i København

Temaet for konference er fremme af bæredygtig udvikling i det byggede miljø gennem kritisk fokus og stillingtagen til byggeriets bredere samfundsmæssige rolle og indplacering.

8. marts 2010 10:45

Asbest kræver fortsat opmærksomhed

To nye anvisninger skal hjælpe byggebranchen med at håndtere asbestholdige materialer i overensstemmelse med kravene i lovgivningen.

3. marts 2010 17:12

Forskere ønsker oplysning om byggeskader fra sne

Bygningsejere som har fået alvorlige skader på deres tag som følge af snelast, op-fordres til at kontakte seniorrådgiver Erik Steen Pedersen på e-mail esp@sbi.dk.

23. februar 2010 10:00

Medarbejdere er også brugere af virksomhedens produkter

Medarbejderne er ofte brugere af virksomhedens produkter og dermed en enestående god kilde til at få oplysninger om brugerkrav og erfaringer med firmaets produkter.

20. januar 2010 08:30

Få ballademagere gør livet surt i de ellers fredelige multietniske boligområder

Det er kun ca. 1 pct. af boligområdernes husstande, der huser de egentlige ballademagere. Hvis man får stoppet dem, vil det give ro i bebyggelserne.

19. januar 2010 14:45

Istapper

18. januar 2010 11:02

Bygningskvalitet bedømmes af brugerne

Det er hvor godt bygninger er til at opfylde brugerne og ejernes behov, der skal fremmes i nybyggeriet.

11. januar 2010 15:24

Naborøg

11. januar 2010 13:40

Nye typer korrosionsskader i vvs-installationer

Risikoen for alvorlige korrosionsskader er fortsat til stede i nutidens vvs-installationer, selvom rør af varmforzinket stål er stort set erstattet af mere korrosionsbestandige materialer som plast og rustfri stål.

7. januar 2010 17:23

Snedriver kan hobe sig op på tage der ligger i læ

De aktuelle tagkollapser minder om situationen i februar 2007, hvor tagene på 13 bygninger kollapsede.

12. november 2009 08:54

To nye SBi-anvisninger om tagboliger

Der kan være både økonomiske og miljømæssige fordele ved at etablere tagboliger hvis man alligevel er ved at tage hul på taget.

26. oktober 2009 08:44

Blod, sved og tårer giver pote i Vejleåparken

Den sociale og den fysiske indsats hænger uløseligt sammen, når belastede boligområder skal have et imageløft.

21. oktober 2009 07:00

Om fem år har vi fordoblet elforbruget til IKT

Om fem år har vi flere IKT-apparater, og vi bruger dem mere.

13. oktober 2009 08:58

Handicapkonvention giver store udfordringer

I FN's handicapkonvention er udgangspunktet, at alle skal kunne færdes uden hindringer i det offentlige rum. Den danske lovgivning tager udgangspunkt i, at særlige brugergrupper skal tilgodeses. Et skisma og en udfording for formuleringen af en ny tilgængelighedspolitik.

14. september 2009 07:58

Kvarterløft har givet gode resultater

Fem kvarterløftområder har opnået væsentlige forbedringer på både det sociale og fysiske område.

9. september 2009 08:00

Sæt skolen på klimakortet

19. august 2009 07:51

Kriminalitet skal forebygges ved skolestart

Allerede ved skolestart skal der sættes ind over for børn, der bor i socialt belastede boligområder, f.eks. med hyppige hjemmebesøg, hvis man vil forhindre, at de kommende unge senere får en kriminel løbebane.

16. august 2009 23:26

SBi revurderer ikke byggekrav efter skypumpen i Aalborg

Gennem de seneste dage er det fremgået af nogle medier at SBi vurderer at det kan blive nødvendigt at stramme byggekravene fordi en skypumpe mandag 10. august 2009 beskadigede nogle bygninger i Aalborg. Dette er ikke korrekt.

16. juni 2009 14:00

Helende arkitektur

11. juni 2009 11:47

Ny kontorlampe sparer en fjerdedel af elforbruget

Lampen har et lavt energiforbrug, den giver et højt lysudbytte og bidrager til almenbelysningen i rummet, som dermed kan reduceres.

22. maj 2009 08:00

Der kan spares stort på det varme vand

Energiforbruget til varmt brugsvand udgør op mod en tredjedel af det samlede energiforbrug til opvarmning i boliger. Nye anbefalinger fra SBi om hvordan forbruget kan reduceres.

16. april 2009 12:00

Ny arkitekturprofessor på Aalborg Universitet

1. maj 2009 tiltræder cand.arch. og ph.d. Claus Bech-Danielsen et nyt professorat med særlige opgaver (MSO) på SBi ved Aalborg Universitet.

2. april 2009 10:16

Fortsat skadeligt PCB i gamle byggematerialer

Det sundhedsskadelige stof PCB i de mindst 30 år gamle vinduesfuger er stadig en kilde til dårlig luftkvalitet.

19. marts 2009 07:22

Skøjtehal var som en tikkende bombe

SBi har undersøgt hvorfor en skøjtehal på Rødovre Parkvej kollapsede 14. januar 2009 mens bygningsarbejderne var i gang med at opføre den.

9. marts 2009 13:20

Bedre dokumentation og kontrol skal forebygge konstruktionssvigt

Ny SBi-anvisning giver ensartede retningslinjer for dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner.

23. februar 2009 08:15

Sådan kan der spares energi i bygninger

Med en fornuftig tilbagebetalingstid kan der spares 30-35 pct. på den energi, som landets boliger og erhvervsbygninger i dag bruger til opvarmning.

17. februar 2009 10:47

Partikelfiltre i boliger gavner sundheden

Allerede efter to døgn med partikelfiltre i ældre menneskers lejligheder kan man se forbedring af elasticiteten i deres blodårer. Og netop denne elasticitet spiller en væsentlig rolle for at forhindre udvikling af åreforkalkning og blodpropper.

21. januar 2009 11:19

I større bygninger er hybrid ventilation det bedste valg

Man opnår en bedre ventilationsløsning med en kombination af naturlig og mekanisk ventilation, end hvis man udelukkende bruger én af de to ventilationstyper.

8. december 2008 08:26

Forskere vil afhjælpe problemet med naborøg

Et nyt forskningsprojekt skal afhjælpe problemet med naborøg, der kan give lungekræft, hjerte-karsygdomme og luftvejslidelser.

28. november 2008 07:51

Inspiration til mangfoldighed blandt byboliger

15 eksempler på hvordan det er muligt at skabe nye, tidssvarende boliger i den eksisterende bygningsmasse inde midt i Europas storbyer.

26. november 2008 10:03

Anvisning om efterisolering giver svar på CO2-besparelser

Efterisolering af landets ældre boligejendomme er en effektiv måde at nedbringe energiforbruget til opvarmning, som er nødvendigt, hvis Regeringens klimamål skal nås.

20. november 2008 11:33

Ny direktør for SBi

Thorkild Ærø er udnævnt til ny direktør for SBi.

12. november 2008 07:00

Miljøhensyn i bygningsdriften kan blive meget bedre

I alt for mange tilfælde bliver hensynet til miljøet ikke tænkt ind i bygningsdriften af boligejendomme.

6. november 2008 13:17

Stort behov for rådgivning om tilgængelighed

Skærpede krav i BR08 om tilgængelighed i bygninger har øget behovet for rådgivning om, hvordan man udformer tilgængelige bygninger og udearealer uden at gå på kompromis med de byggetekniske hensyn.

29. oktober 2008 09:20

Elforbrug overstiger varmeforbrug i nye bygninger

Hvis vi vil nedbringe det samlede energiforbrug i nye bygninger, skal elforbruget regnes med i lavenergibegrebet.

20. oktober 2008 11:13

Dårlige vaner øger risiko for skimmel

Selv om befolkningen er blevet mere bange for skimmel i deres boliger, er der færre der lufter ud dagligt.

24. september 2008 10:20

Konflikter i boligområder skal løses gennem dialog

Unge med normbrydende adfærd kan bedst nås ved at snakke med dem om problemerne på en positiv og åben måde. Det handler om samarbejde og at aktivere de lokale resurser.

10. september 2008 09:34

Byggeri skal sammenlignes på brugertilfredshed

Et nyt nøgletalssystem skal forbedre byggekvaliteten ved at have mere fokus på brugertilfredsheden.

5. september 2008 10:53

Byfornyelse i mindre bysamfund

Syv vellykkede eksempler på landsbyer og små bysamfund, der har fået et løft gennem byfornyelsesindsatser.

3. september 2008 09:41

Boliger skal være tilgængelige for ældre og handicappede

Ny SBi-anvisning giver løsninger på, hvordan boliger kan indrettes til ældre og personer med handicap.

28. august 2008 10:06

Udnyt dagslyset og spar på elforbruget i bygninger

Ny SBi-anvisning viser, hvordan man i nye huse kan udnytte dagslyset, så brugerne får mere af det eftertragtede dagslys, og man samtidig sparer på elforbruget til belysning.

8. august 2008 08:09

Almene boligbebyggelser får et arkitektonisk løft

Når man prioriterer renoveringerne som en vigtig arkitektonisk opgave, er det muligt at skabe reelle arkitektoniske, langtidsholdbare forbedringer i de meget store almene boligbebyggelser.

19. juni 2008 15:00

Byggeforskere skal spille en mere aktiv rolle

Både politikerne og erhvervslivet har store forventninger til det nydannede forskningscenter Build.aau.

5. juni 2008 11:46

Nyt forskningscenter slår dørene op

Offentlig konference 18. juni kl. 13 til 17.30 i anledning af åbningen af Build.aau.

24. april 2008 07:53

Formaldehyd spøger igen i indeklimaet

En ny undersøgelse viser, at der er en tendens til, at nybyggede, især større huse indeholder formaldehyd i indeluften

8. april 2008 08:24

Ikke normalt med uro og ballade i multietniske boligområder

Selv om vi for nylig har været vidner til voldsomheder med afbrænding af biler, skure og containere, er kriminalitet ikke hverdagsforeteelse i de multietniske boligområder. I det store og hele er der til daglig meget få konflikter.

25. marts 2008 14:22

Lysstyring kan give besparelser på 50 pct.

Ny SBI-anvisning viser, hvordan man ved hjælp af lysstyringssystemer skaber arbejdspladser med gode lysforhold og behagelige temperaturer, samtidig med at elforbruget i bygningerne nedsættes.

21. februar 2008 09:40

Privat boligudlejning er vigtig for unge og enlige

Den private boligudlejning har en væsentlig betydning for mobiliteten på boligmarkedet og for husstande med et akut boligbehov.

7. februar 2008 00:00

Hjælp til at bruge det nye bygningsreglement

SBi-anvisning 216 skal hjælpe byggeriets parter med at bruge det nye bygningsreglement, som trådte i kraft 1. februar 2008.

6. februar 2008 11:45

Private skyder penge i byfornyelsen

4. februar 2008 00:00

Lyd bliver til støj i åbenplanskoler

Hverdagen er et sammensurium af lyde, der forstyrrer både elever og lærere gennem hele dagen rundt om i de af landets skoler, som har åben plan

16. januar 2008 08:40

Glasfacader kan overholde de nye energikrav

Det kan sagtens lade sig gøre at opføre arkitektonisk spændende byggerier med glasfacader og samtidig overholde energikravene.

15. januar 2008 08:32

Mindeord for Michael Varming

3. januar 2008 13:50

Skærpede krav i BR08 om handicaptilgængelighed

Nye krav om tilgængelighed i BR08 er kommenteret og uddybet i ny SBi-anvisning

3. januar 2008 10:15

Snedriver på taget skal tages alvorligt

Analyse af tag-kollapserne i snestormen februar 2007

12. december 2007 16:37

SBi-anvisning om Bygningsreglement 2008

SBi-anvisning 216 er udkommet i en netudgave, der bygger bro fra BR08's generelle regler til bygbare løsninger.

4. december 2007 13:25

Det lugter fra naboen

25. oktober 2007 09:28

Kedelige friarealer i erhvervsområder

Forstædernes erhvervskvarterer lægger beslag på enorme arealer, alligevel har områderne kun en lille plads i den bymæssige debat.

24. oktober 2007 07:00

Kommuner er mere opmærksomme på tilgængelighed

Ny undersøgelse tyder på, at tilgængeligheden til offentlige bygninger er forbedret

23. august 2007 23:00

Massevis af boliger glider ud af boligmarkedet

Tusindvis af boliger kan ikke omsættes på det almindelige boligmarked, fordi de er i en meget dårlig stand eller har en dårlig beliggenhed.

13. juli 2007 10:15

Nye huse skal være tætte

At skabe en lufttæt bolig betyder nye og anderledes udfordringer for rådgivere, projekterende og håndværkere

12. juli 2007 09:05

Allergikere skal beholde de glatte gulve

Der er altså på nuværende tidspunkt ingen grund til at vende op og ned på anbefalingerne i forbindelse med støvallergi. Glatte gulve er stadig det bedste i boligen, fordi det er nemmest at gøre rent.

2. juli 2007 10:00

Byggeriets internationale topfolk mødes i København for at tænke nyt

Stor international konference Revaluing Construction 2007

7. juni 2007 15:15

Pris til SBi-projekt om lavenergibygninger

SBi stod bag to ud af fire nominerede projekter til Elforskprisen 2007

6. juni 2007 01:00

Ny rapport om forholdet mellem råhus og teknik

Ny SBi-rapport undersøger forholdet mellem bygningen og dens installationer

4. juni 2007 00:34

Elforskprisen 2007 gik til SBi-projekt

Seniorforsker Rob Marsh fra SBi vandt Elforskprisen 2007.

29. maj 2007 14:26

Byg bare løs om vinteren

Vinterbyggeri er ikke af dårligere kvalitet end byggeri fra sommeren

28. marts 2007 07:00

Magnetboliger søger beboere

SBi skal sammen med Kunstakademiets Arkitektskole finde frem til den relevante målgruppe til 40 nye magnetboliger på Frederiksberg.

27. marts 2007 10:24

Ny metode til at finde det bedst mulige bygningsdesign

En ny metode kan hjælpe arkitekter og andre beslutningstagere med at finde det optimale bygningsdesign og samtidig overholde de mange krav, der stilles til bygningen.

22. marts 2007 07:00

Tilgængelighed i folkekirken kan forbedres

Ny hjemmeside giver anvisning på, hvordan menighedsrådene kan medtænke tilgængelighedskrav i den almindelige forbedring af kirke og kirkegård.

15. marts 2007 07:00

Hverdagen i skolerne præges af skolebygningen

Doktorafhandling om hvad skolen kan og skal.

27. februar 2007 09:46

Årsagen til uenigheden om højhusene i Rødovre

Uenigheden om højhusene i Rødovre skyldtes en forkert sammenblanding af forskellige nomer.

23. februar 2007 08:51

Byfornyelsen skal måles og vejes

SBi skal i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium undersøge, om loven om byfornyelse virker efter hensigten.

1. februar 2007 07:00

Nye undervisningsbyggerier under luppen

Der mangler evaluering af de mange nye undervisningsbyggerier, der bygges i disse år.

26. januar 2007 12:31

Højhuse er sikre indtil det modsatte er bevist

Det er SBi's opfattelse af de to omstridte højhuse i Rødovre er sikre med hensyn til vindpåvirkning.

25. januar 2007 14:00

Gåden om astma og allergi skal løses

Stort tværvidenskabeligt forskningsprogram skal kortlægge årsagen til, at så mange børn og voksne udvikler astma og allergi.

24. januar 2007 09:53

Fortsat strid om højhuse

Striden om sikkerheden af højhusene i Rødovre fortsætter efter møde i Dansk Betonforening

12. januar 2007 12:20

Højhusene i Rødovre bryder ikke sammen

SBi vurderer at højhusene kan holde til selv den værst tænkelige storm

Bygningskvalitet bedømmes af brugerne

Nyt evalueringssystem til bedømmelse af bygningers kvaliteter.

Forbedret viden om tilgængelighed i offentlige bygninger

Flere kommunale sagsbehandlere og bygherrerådgivere er opmærksomme på tilgængelighedsregler, men de savner præcise vejledninger.