Nyheder

16. januar 2015 14:05

Koncentrationen af multietniske byområder er bremset

Den stærke koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Gellerupparken, Mjølnerparken og Vollsmose, er stagneret.

12. december 2014 11:44

Tiltrædelsesforelæsning: Hverdagsliv og energiforbrug - betydningen af brugernes praksis

Ph.d. Kirsten Gram-Hanssen er tiltrådt som professor med særlige opgaver inden for bæredygtigt hverdagsliv ved SBi. I den anledning holder hun forelæsning om, hvordan hverdagspraksisser kan ændres i en mere bæredygtig retning. Det sker den 21. januar 2015.

2. december 2014 13:53

Nybyggerier med sjæl

Marie Stender holder ph.d.- forsvar på AAU-CPH

10. november 2014 15:47

Udkantskommunerne kan planlægge sig til bedre servicetilpasning

I en ny rapport til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har SBi undersøgt, hvilke erfaringer en række kommuner i yderområderne har med tilpasning af serviceniveauet uden for de større byer.

23. oktober 2014 15:27

Bedre indretning til søs

To nye standarder for rederierne skal hjælpe med at indrette passagerskibe og havneterminaler, så også passagerer med handicap kan få en ligeværdig rejse til søs.

10. oktober 2014 08:34

Håndværkere får hjælp til efterisolering via smartphone

Succesfuldt pilotprojekt med mobilsite viser trin-for-trin-løsninger til efterisolering af tagetager

23. september 2014 16:25

EU-projekt undersøger betydningen af kvalitetsmærker i byggeriet

Hvilken betydning har kvalitetsmærker for valg af produkter og firmaer i byggeindustrien? Det undersøger et EU-projekt, der vil fremme brugen af bæredygtige løsninger i byggeriet.

18. september 2014 09:23

Find fejlene, før du bygger

Ny SBi-anvisning om ekstern granskning af byggeprojekter hjælper bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri

17. september 2014 23:41

Ændringer i Bygningsreglementet forberedes

På et seminar 16. september præsenterede Energistyrelsen planerne for en række ændringer i Bygningsreglementets kapitel 7 og 8 om hhv. energi og installationer.

17. september 2014 13:07

Ph.d.-projekt om beregning af naturlig ventilation gennem ovenlysvinduer

26. september 2014: Civilingeniør Ahsan Iqbal forsvarer sin ph.d.-afhandling.

12. september 2014 13:02

Peter Hauch udnævnt til adjungeret seniorforsker

Arkitekt MAA Peter Hauch holdt 10. september tiltrædelsesforelæsning i anledning af, at han adjungeres som seniorforsker på SBi

8. september 2014 06:00

Sjældent indblik i gadeliv blandt unge mænd fra Nørrebro

Ny forskningsrapport giver indblik i subkulturen blandt unge mænd fra etniske minoriteter på Nørrebros gader.

19. august 2014 12:59

Forsvar af ph.d.-afhandling om boligkarrierer for somalier og tyrkere

Rikke Skovgaard Nielsen forsvarer sin ph.d.-afhandling 27. august kl. 13

18. august 2014 10:10

Almene boligselskaber bør værne om arkitekturen, når de renoverer

SBi har evalueret 10 renoveringer af almene boligbebyggelser, som har fået støtte fra Landsbyggefonden.

15. august 2014 14:01

Lavenergihuse opfylder forventningerne

Overordnet set har 370 husejerne haft en positiv oplevelse med deres nye lavenergihuse.

23. maj 2014 12:15

Funktionsbaserede tilgængelighedskrav?

En analyse af udfordringer og barrierer for en eventuel ændring af bygningsreglementets detaljerede tilgængelighedskrav til funktionsbaserede krav.

8. maj 2014 09:21

Indbydelse til ph.d.-forsvar om partikelforurening i boliger

Mandag 19. maj 2014 kl. 14.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København.

6. maj 2014 16:28

Fjerde udgave af anvisning om BR10

Ny udgave af SBi's anvisning om Bygningsreglement 2010 er opdateret med ændringer gældende fra 1. januar 2014.

1. maj 2014 14:55

Multicentre kan forbedre ældrelivet på landet

Multicentre med fx nærbutik, cafe, forsamlingshus, børneinstitutioner og sportfaciliteter kan mindske konsekvenserne af tilbagegangen i landdistrikterne, så ældre beboeres livskvalitet kan bevares.

23. april 2014 13:17

Strategier for innovative løsninger i byggeriet

Afsluttende seminar i forsknings- og udviklingsprojektet ’Procuring and Operating Complex Products and Systems in Construction’ (POCOPSC)

10. april 2014 14:34

Konference: Energineutralt byggeri

26. maj 2014 kl. 8:30 til 17:00 på Aalborg Universitet, Auditoriet NOVI, Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg

8. marts 2014 16:56

Master i Bygningsfysik starter et nyt hold til september

Master i Bygningsfysik optager et nyt hold til september, og hvis det er noget for dig, skal du snart søge. Ansøgningsfristen er 31. juli.

6. marts 2014 12:28

Lars Schiøtt Sørensen kritiserer Politiets brandefterforskning

Seniorforsker Lars Schiøtt Sørensen medvirkede 5. marts 2014 i DR1 Dokumentaren 'Brændte beviser', hvor han fremførte kritik af Politiets brandefterforskning.

4. marts 2014 11:04

Mild vinter kan øge fugtproblemer

Den varme og fugtige vinter giver bedre betingelser for bl.a. skimmelvækst.

3. marts 2014 11:12

Der skal afvikles, før der kan udvikles i landdistrikterne

Kommunerne skal prioritere, planlægge og beslutte hvilke områder i kommunen, der har potentiale for udvikling, og hvor det giver bedst mening at nedrive tomme og overflødige boliger.

25. februar 2014 11:31

Karsten Duer udnævnes til adjungeret professor i sammenhænge mellem indeklima og bygningers energiforbrug

I anledning af udnævnelsen holder Karsten Duer torsdag 6. marts kl. 14 en tiltrædelsesforelæsning med titlen ’Balancerede krav til boliger – Et ubalanceret forsøg på at belyse vigtige elementer i menneskers boliger’. Alle er velkomne til at overvære forelæsningen på Aalborg Universitet A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV.

20. februar 2014 11:03

Ny uddannelse skal give bedre lys

Aalborg Universitet København udbyder fra efteråret 2014 en ny kandidatuddannelse, som skal imødekomme øget efterspørgsel efter kompetencer om lys.

4. februar 2014 13:15

Danvak Dagen 2014: Den med viden vinder

9. april 2014. Konference der sætter fokus på fremtidssikrede, energieffektive og sunde bygninger.

31. januar 2014 08:19

Hans Skifter Andersen er udnævnt til adjungeret professor i boligmarkedsforhold

I den anledning holder han tiltrædelsesforelæsning om konklusionerne på 40 års forskning om de grundlæggende problemer for boligmarkeders og byers funktionsmåde.

23. januar 2014 08:58

Transporter til byggepladser skal effektiviseres

Transport til og fra byggepladser udgør 7-8 pct. af den samlede mængde af gods på vejene i Danmark. Af den tunge trafik udgør byggetransporterne 17 pct. De tal bør bringes ned. Derfor er SBi gået i gang med et nyt projekt, der skal udvikle metoder til at effektivisere transporterne.

14. januar 2014 08:39

Alternative boligformer på Roskilde Festival

20. januar 2014 kl. 9.00-14.00 i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Invitation til konference om bæredygtige løsninger på vor tids udfordringer.

17. december 2013 13:04

Göran Hultmark udnævnt til adjungeret professor i ventilation

I anledning af udnævnelsen holdt Göran Hultmark en tiltrædelsesforelæsning med titlen Alternative systemløsninger for energibesparelser i bygninger. Forelæsningen fandt sted torsdag 16. januar 2014 kl. 14 på Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, Auditoriet (1.008). Alle er velkomne til at overvære forelæsningen.

25. november 2013 14:31

Tommy Bunch-Nielsen udnævnt til adjungeret professor i bygningsfysik

I den anledning holdt Tommy Bunch-Nielsen en tiltrædelsesforelæsning med titlen 'De store isoleringstykkelsers betydning for klimaskærmens fugttekniske funktion'. Forelæsningen fandt sted torsdag 12. december 2013 kl. 15 på Aalborg Universitet København.

12. november 2013 10:45

Cirkustelt kollapsede, fordi teltpælene ikke kunne holde i den bløde jord

Årsagen til at et cirkustelt kollapsede den 21. juni 2013 ved Kalundborg var, at teltpælene, der holder bardunerne, stod i blød jord og dermed ikke kunne modstå en kraftig vind fra det åbne vand. Vinden var ikke kraftigere, end hvad man kan forvente af dansk sommervejr.

11. november 2013 09:37

Konference: Energirenovering af historiske bygninger

Historiske bygninger er ofte opført i murværk og kan i forbindelse med energirenovering ikke benytte metoder som fx udvendig efterisolering af hensyn til kulturarven. Der skal andre metoder til. I EU-projekt, Co2ol Bricks er udviklet nye robuste, isolerende løsninger, så boligerne sikres til også i fremtiden at kunne danne ramme om et moderne familieliv. Kom og hør om de nye løsningsforslag og diskuter dem med projektpartnerene fra alle Østersølandene på konferencen i Hamborg. Deltagelse er gratis.

18. oktober 2013 08:31

Ny viden om energirenovering af bygninger

Syv SBi-rapporter om energirenovering i bygninger

17. oktober 2013 08:59

Manglende investeringssikkerhed et problem i yderområderne

Nyt projekt skal give svar på, hvordan man skaber investeringssikkerhed i områder med stor affolkning, mange tomme boliger og overflødige bygninger.

15. oktober 2013 08:30

Mulighed for kriminalitet medfører kriminalitet

Ny rapport giver en systematisk gennemgang af den kriminalpræventive miljø- og byplanlægning med fokus på, hvad der ser ud til at virke i forhold til at forebygge kriminalitet og utryghed i det byggede miljø.

11. oktober 2013 15:22

Indbydelse til ph.d.-forsvar om luftrensningsteknologier

Tirsdag 22. oktober 2013 kl. 13.00 på Aalborg Universitet København i Auditoriet (Lokale 1.008), A.C. Meyers Vænge 15 2450 København.

10. oktober 2013 09:58

Seminar: Hvad er universel design?

Med dette spørgsmål som omdrejningspunkt inviterer Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) på Aalborg Universitet København til seminar om begrebet universel design i relation til tilgængelighed og arkitektonisk kvalitet.

9. oktober 2013 16:48

Kursus om PCB i bygninger 29. oktober

Mød forfatteren til de to nye SBi-anvisninger om hhv. undersøgelse og renovering af PCB i bygninger.

8. oktober 2013 08:40

Økonomi er det vigtigste, når husejere energirenoverer

Mærkbare besparelser på varmeregningen og elregningen er den største motivation for, at husejere går i gang med at energirenovere deres huse.

7. oktober 2013 11:36

Er luften god hjemme hos dig?

Arrangement på Kulturnatten 2013 kl. 18.00- 20.30 i Det Europæiske Miljøagenturs lokaler, Kongens Nytorv 6, 1050 København K.

30. september 2013 09:36

Flytbare pavilloner kan gøres mindre energiforbrugende

Det kan bedre betale sig at skifte fra el-opvarmning til fx luft-vand-varmepumper end at efterisolere pavillonerne både udvendig og indvendig samt udskifte vinduer.

25. september 2013 11:12

Efterisolering - Kursus i Odense 23. oktober

Mød tre af landets førende eksperter i efterisolering, og få SBi-anvisningerne om emnet med hjem. På kurset lærer du både om besparelser ved efterisolering og om konkrete løsninger, herunder forebyggelse af fugtskader.

24. september 2013 13:24

ATV-konference: Forskningsbaseret rådgivning – samspillet mellem universiteter, myndigheder og erhvervsliv

26. september 2013. Konferencen kan gratis følges live på nettet.

10. september 2013 13:18

Øget risiko for fugtskader i bygninger

Klimaforandringerne og de skærpede energikrav til bygninger trækker i samme retning: Fugtproblemer. Ny udgave af SBi-anvisning og kurser om fugt i bygninger skal gøre byggeriets parter bedre til at forebygge fugtskader.

5. september 2013 13:02

Bedre fodgængerfelter for handicappede

SBi har foretaget en forskningsbaseret vurdering af en ny fodgængerovergang, så funktionelle og sikkerhedsmæssige styrker og svagheder kunne blive belyst.

15. august 2013 16:00

Kursus om fugt i bygninger 28. august

Mød forfatterne til den nye udgave af SBi-anvisning 224 om fugt i bygninger på kursus i København 28. august, og få anvisningen med i købet.

9. juli 2013 13:52

Årets Underviser: Birgitte Munch fra SBi

Aalborg Universitets Studienævn for Byggeri og Anlæg har udnævnt seniorforsker Birgitte Munch fra SBi til Årets Underviser.

4. juni 2013 12:13

Professor fra Aalborg Universitet designer nyt lys til Mona Lisa

Den internationalt anerkendte lysekspert Marc Fontoynont, som er professor på SBi, har koordineret designudviklingen af lampen til det berømte maleri, som hænger på Louvre i Paris. Lampen indviet 4. juni 2013.

28. maj 2013 13:55

Kursus om efterisolering 28. maj

Få alle tre SBi-anvisninger om efterisolering med i købet, når du deltager i SBi's kursus 28. maj i København.

22. maj 2013 17:23

Fugtkursus 28. august

Mød forfatterne til den spritnye udgave af SBi-anvisning 224 om fugt i bygninger på kursus i København 28. august, og få anvisningen med i købet.

1. maj 2013 22:10

Bliv klog på bygningers energibehov

SBi-kursus i BE10 den 14. maj i København.

18. april 2013 09:13

ESCO-aftaler garanterer energibesparelser

ESCO-samarbejdet er en værdifuld hjælp for kommunerne til at høste de gevinster, der er ved at energirenovere utidssvarende kommunale bygninger og til at realisere kommunale og nationale klimamålsætninger.

5. marts 2013 15:25

Ny udgave af SBi-anvisning 230 uddyber ændringer til BR10

Ændrede regler om bl.a. energirenovering, byggetilladelser og vandhaner bliver uddybet i 3. udgave af SBi-anvisning 230, som suppleres af SBi-kurser i Vejle og København.

5. marts 2013 08:56

Seniorer glade for at bo i bofællesskab

Ny bog præsenterer hvordan livet i seniorbofællesskaber udfolder sig her, hvor boformen kan fejre 25-års jubilæum.

4. marts 2013 16:36

SBi-kursus: Overblik over Bygningsreglementet den 20. marts, Vejle

Den 20. marts i vejle, Scandic Hotel Jacob Gade - Flegborg 8-10, 7100 Vejle.

12. februar 2013 11:05

Master i bygningsfysik

Akkrediteret kompetencegivende efteruddannelse der gør ingeniører, bygningskonstruktører og arkitekter i stand til at løse komplekse byggetekniske opgaver, hvor der ud fra en helhedsbetragtning tages hensyn til både varme, fugt, materialer og indeklima.

11. februar 2013 15:26

Master i Universelt Design og Tilgængelighed

For første gang i Danmark tilbydes en akademisk overbygning, som giver en grundlæggende forståelse af byggeriets rolle i at løse opgaven med at udforme et inkluderende bygget miljø for alle.

28. januar 2013 08:22

Byfornyelsens medborgerhuse lever og har det godt

Mange af byfornyelsens medborgerhuse har skiftet karakter og er blevet kommunale

7. december 2012 15:28

Konference: Bæredygtighed skal være normen

Konference på SBi, Aalborg Universitet, Københavns Sydhavn 28. januar 2013

3. december 2012 14:18

Information om by- og boligforskning, vinter 2012

I nyhedsbrevet informerer vi kort om nye publikationer og artikler og nye forskningsprojekter med direkte links til dokumenter, som kan downloades direkte, eller hvor man kan få mere detaljeret information om.

26. november 2012 00:24

SBi flytter

Efter næsten 40 gode år i Hørsholm flytter SBi nu til A.C. Meyers Vænge 15 i Københavns Sydhavn, hvor instituttet skal bo sammen med resten af Aalborg Universitet København.

23. november 2012 10:21

Tilgængelighedskrav svigtes ofte i nybyggeri

Både bygherrer, projekterende, udførende og myndigheder svigter, når det gælder overholdelsen af krav om tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse.

13. november 2012 12:09

Varm luft i doktorforsvar

Adjungeret lektor på SBi, civilingeniør Karl Terpager Andersen forsvarer sin doktorafhandling om, hvordan opdriftsventilation i bygninger bedst beskrives matematisk 30. november 2012 kl. 13 på Aalborg Universitet København.

6. november 2012 14:31

Kursus om Be10, Hørsholm 14/11

Hvis du har brug for at kunne eftervise bygningers energibehov vha. programmet Be10, så skal du melde dig til SBi-kurset i Hørsholm 14. november. Det er et af SBi’s mest populære kurser, og underviserne er to af landets førende kapaciteter på området: Kirsten Engelund Thomsen og Kim Wittchen.

3. oktober 2012 13:33

Overboen kan få 14 pct. af underboens cigaretrøg

I en konkret bolig har SBi's forskere målt, at overboen kan få 14 pct. af gasserne fra underboens cigaretrøg. Samtidig har forskerne afprøvet en metode til tætning, som begrænser indtrængningen af gasser til 5 pct.

27. september 2012 10:30

Der skal være plads til svært overvægtige personer

Ny vejledning i pladskrav og indretning i forbindelse med håndtering, forflytning, pleje og behandling af svært overvægtige personer på hospitaler og i hjemmeplejen.

18. september 2012 10:47

Brændeovne er malplacerede i lavenergihuse

En undersøgelse af hvordan moderne enfamiliehuse med god isolering spiller sammen med brændeovne med hensyn til risiko for overophedning og partikelforurening af indeluften.

14. august 2012 11:55

Korrekt efterisolering øger småhusets værdi

To nye SBi-anvisninger fortæller hvorfor og hvordan efterisolering af småhuse gennemføres, så der opnås størst energibesparelse, godt indeklima og byggeskader undgås.

3. august 2012 09:44

40 års jubilæum: Seniorforsker Erik Brandt

Reception tirsdag 14. august 2012 kl. 15.00 til 17.00 på Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm.

14. juni 2012 15:05

Problemer med ny ventilationsteknologi

En ny undersøgelse af syv ventilationssystemer med jordkanaler viser, at samtlige anlæg ikke lever op til bygningsreglementets krav til ventilationssystemer.

23. marts 2012 11:09

Boligmarkedet får sin egen universitetsuddannelse

SBi har udviklet en ny toårig universitetsuddannelse 'By, Bolig og Bosætning', der giver kandidaterne et overblik og dybtgående kendskab til detaljerne i boligmarkedets indretning. Ansøgningsfristen til uddannelsen er 1. april 2012 på Aalborg Universitet, København AAU-Cph.

21. februar 2012 14:02

Børn skal have godt lys

Ny SBi-anvisning giver praktiske råd om, hvordan man skaber et godt lysmiljø i daginstitutionerne, så det understøtter børnenes udvikling.

10. januar 2012 14:09

Pcb i blodet hos beboere i Farum Midtpunkt

Ny undersøgelse viser, at der er ca. tre gange mere pcb i blodet hos de beboere i Farum Midtpunkt, som bor i pcb-forurenede boliger, end hos de beboere hvis boliger ikke er forurenet.

20. december 2011 13:00

Efterlyses: Erfaringer med at fjerne pcb fra bygninger

SBi søger kontakt til bygherrer, der er i gang med eller skal til at pcb-sanere deres bygninger. Formålet er at indsamle erfaringer med saneringsopgaverne med henblik på nye SBi-anvisninger.

24. november 2011 10:59

Boliger skal lydisoleres bedre

Ny SBi-anvisning giver eksempler på etagedæk og vægge, der kan opfylde skærpede krav til lydisolering mellem boliger iht. BR10 og DS 490.

21. november 2011 11:40

Ny udgave af SBi-anvisning om BR10

SBi-anvisning 230 om Bygningsreglement 2010 er udvidet med blandt andet fremtidige energikrav i henhold til bygningsklasse 2020.

2. november 2011 17:49

SBi flytter til Københavns Sydhavn

Aalborg Universitet har netop indgået aftale med PFA Ejendomme A/S og Nokia Danmark A/S om, at universitetet overtager Nokias lejemål på 42.500 kvm. på Frederikskaj i Københavns Sydhavn. Som følge af denne aftale flytter SBi til Sydhavnen i løbet af sommeren 2012.

13. oktober 2011 14:09

Hvad sker der på vinduesfronten?

31. oktober 2011 kl. 14-17. Eftermiddagsseminar om den energirigtige vinduesløsning i IDA-huset. Fri entré.

12. oktober 2011 14:56

Konference i Vollsmose om strategier for udsatte boligområder

Konferencen den 26. oktober vil belyse den komplekse udfordring, de udsatte boligområder udgør i mange kommuner.

27. september 2011 10:47

Større respekt for almene bebyggelser

Almene bebyggelser bliver nu renoveret med større respekt end tidligere, bl.a. i erkendelse af at de er en del af vores bygningskulturarv. Man har fået øjnene op for, at bebyggelserne faktisk rummer nogle betydelige arkitektoniske kvaliteter, som det er vigtigt at tage vare på i renoveringssammenhæng.

22. september 2011 07:45

Husejere bruger ikke energimærket

Mange husejere interesserer sig ikke ret meget for energiforbedringer i deres huse. De prioriterer det derfor ikke og bruger pengene til noget andet.

14. september 2011 11:19

Gode vandinstallationer giver mindre vandspild

Tre nye SBi-anvisninger om hvordan vandinstallationer kan udformes og vedligeholdes, så de fungerer efter hensigten og opfylder vandnormens og dermed bygningsreglementets krav.

5. september 2011 14:13

Ny SBi-anvisning om fundering forenkler brugen af byggeregler

Projektering af fundering for mindre bygninger efter BR10 og Eurocode 7 beskrives i SBi-anvisning 231.

14. juni 2011 08:15

Sommerhusejere sparer ikke energi med varmepumper

Når luft til luft varmepumper installeres i sommerhuse, stiger beboerens forbrug af varme, og dermed går energispareeffekten fløjten.

31. maj 2011 13:39

Vanførefonden giver pris til professor

Arkitekt, seniorforsker, professor Camilla Ryhl fra SBi har modtaget Vanførefondens Forskerpris på 100.000 kroner for at fokusere på betydningen af sammenhængen mellem arkitektonisk kvalitet og god tilgængelighed.

18. maj 2011 13:19

Ny professor i energieffektiv ventilation

Civilingeniør, ph.d., docent Alireza Afshari er udnævnt til professor MSO på SBi inden for forskningsområdet naturlig, mekanisk og hybrid ventilation, passiv og aktiv køling samt luftrensning.

15. april 2011 13:40

Nyudnævnt professor skal gøre bygninger sundere

Lars Gunnarsen er udnævnt til professor MSO på forskningsområdet ’sundhed i bygninger’.

25. marts 2011 07:00

Kollapset hal havde alvorlige problemer

Projektmaterialet for Club Danmark Hallen i Valby rummede mindst tre kritiske forhold, som med stor sandsynlighed har været udslagsgivende for, at taget kollapsede.

22. marts 2011 10:55

Virksomheder bidrager til byfornyelsen

Når et område af byen skal byfornyes, er det ikke kun bygninger, veje og friarealer, der bliver renoveret og omdannet. Byfornyelsen tager også byområdets sociale problemer under sine vinger. Det er en større opgave, som kommunerne gerne vil samarbejde med områdernes virksomheder om at løse. Og hvordan det kan lade sig gøre har et forskningsprojekt fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet sat fokus på i en ny rapport.

23. februar 2011 12:00

Tjek radonindholdet i dit nyopførte hus

Radon er en usynlig og lugtfri gas, som kan give lungekræft. Det er muligt selv at måle, om radonindholdet i det nyopførte hus lever op til bygningsreglementes krav om maksimalt indhold på 100 Bq/m3.

11. februar 2011 08:31

Mangelfuld brugervejledning

Når man køber et lavenergihus, bør der følge en god brugervejledning med. Men det har hidtil været en mangelvare, og derfor går det ofte galt med både indeklima og varmeforbrug i en række nyopførte lavenergihuse.

27. januar 2011 08:14

Små banditter sladrer om fugt

Indbyggede trådløse sensorer gør det lettere at overvåge bygningens konstruktioner, så man løbende kan sikre sig, at der ikke sker fugtophobning.

21. januar 2011 13:54

Mere systematisk opfølgning på store kollaps

SBi har aftalt med Erhvervs- og Byggestyrelsen, at instituttet fremover mere systematisk går ind i undersøgelsen af store bygningskollaps.

29. november 2010 00:45

Evaluering: SBi's forskning har høj kvalitet og er nyttig for samfundet

SBi's forskning har både en høj videnskabelig kvalitet og giver ny viden, som den danske bygge- og boligsektor kan bruge i praksis.

12. november 2010 10:57

Veje til tryghed i de multietniske boligområder

En ny forskningsrapport præsenterer en række konkrete anbefalinger til, hvordan man kommer videre med at løse problemerne i de multietniske boligområder, bl.a. ved hjælp af konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.

27. oktober 2010 07:00

Ny SBi-anvisning omsætter BR10 til praksis

Hjælp til at opfylde kravene i Bygningsreglement 2010 kan fås i den nye SBi-anvisning 230.