Nyheder

19. april 2017 10:28

Komfort styrer vores energiforbrug

Det kræver mere end ny teknologi at nedsætte danskernes varmeforbrug. For at kunne ændre på danskernes energiforbrug, bliver vi nødt til at forstå danskernes komfortvaner.

31. marts 2017 10:51

Bestil en forsker til et foredrag om den mangfoldige storby

SBi deltager i 'Forskningens døgn' 24.-28. april 2017, hvor du kan få et foredrag om den mangfoldige storby.

27. marts 2017 14:44

Informationsmøder i Aarhus og København om masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed

Mød undervisere og tidligere studerende, og hør om masteruddannelsen i universelt design og tilgængelighed er noget for dig.

27. marts 2017 11:47

København er et internationalt forbillede i arbejdet med mangfoldighed

En positiv politisk tilgang har betydning for at aktivere potentialerne ved den mangfoldighed, der er blevet et grundvilkår for mange danske byer, vurderer forskere fra SBi.

21. marts 2017 11:53

Fattige og lavt uddannede sparer på varmen

Ny forskning viser, at indtægt, uddannelse og varmeforbrug følges ad.

17. marts 2017 16:41

Skyd genvej til viden om vådrum, vand og afløb

SBi har sammenfattet de syv eksisterende SBi-anvisninger om vådrum samt vand- og afløbsinstallationer i en ny SBi-anvisning på blot 118 sider.

15. marts 2017 17:25

Hør to podcast med SBi om bolig, by og bæredygtighed

To podcast produceret af den2radio.dk

20. februar 2017 15:19

Hvordan er akustikken i din bygning?

9. februar 2017 09:25

SBi får Rockwool-prisen 2017

Rockwool-prisen 2017 går til SBi, som skal udvikle et 'road map' for indførelse af frivillige bæredygtighedsklasser.

7. februar 2017 11:28

Små byfornyelsesprojekter virker, hvis de indgår i en kommunal strategi

Selv små og tidsbegrænsede byfornyelsesprojekter kan få stor effekt i et lokalområde, hvis kommunen har en samlet strategi for, hvad man vil opnå med byfornyelsesmidlerne, viser undersøgelse fra SBi.

2. februar 2017 11:48

Arkitekter bakker op om funktionsbaserede tilgængelighedskrav

Mere åbne funktionskrav kan styrke samspillet mellem god tilgængelighed og arkitektonisk nytænkning, vurderer forskere bag en ny undersøgelse.

23. januar 2017 17:53

To nye kurser om PCB

SBi har oprettet to nye kurser om hhv. afhjælpning af PCB i indeklimaet og håndtering af byggeaffald med PCB.

16. januar 2017 15:33

Vandtræningscenter sætter nye standarder for tilgængeligt byggeri

SBi har evalueret tilgængeligheden af idræts- og vandtræningscentret Vandhalla på Egmont Højskolen.

9. november 2016 10:21

Solafskærmning er vigtig i lavenergibyggeri

Ny SBi-anvisning om solafskærmninger skal hjælpe de projekterende med at vælge løsninger, der er gode for både indeklima og energiforbrug.

4. november 2016 15:44

Sådan sparer du omkostningseffektivt på energien i erhvervsejendomme

Gratis kurser og introduktionsmøder om TotalConcept-metoden, som hjælper til at identificere potentielle energibesparelser og prioritere dem forretningsmæssigt.

12. oktober 2016 15:20

Forslag om at ændre finanslovsbevilling til SBi bliver taget af bordet

Regeringens forslag til finanslov for 2017, som blev offentliggjort 30. august, indeholdt en ændring af den hidtidige bevilling til SBi.Dette forslag bliver nu taget af bordet.

11. oktober 2016 11:03

Landsbyer udvikler sig kun, hvis beboerne handler i fællesskab

Mange landsbyer uden for de store byområder har problemer med fraflytning, svigtende boligsalg og lukning af butikker. Et modsvar kan være at styrke landsbyernes sociale fællesskaber.

5. oktober 2016 17:03

Ingen tegn på forestående svigt, før altan kollapsede

SBi har for Trafik- og Byggestyrelsen undersøgt, hvorfor en altan i Nykøbing Falster styrtede ned 31. juli 2016. Undersøgelsens resultater er netop blevet offentliggjort af Trafik- og Byggestyrelsen.

4. oktober 2016 13:49

Radonspærrer skal vælges med omhu

En radonspærre skal holde den radioaktive gas radon ude af bygningen og skal derfor være lufttæt. Men hvis den også er fugttæt, kan det give problemer.

16. september 2016 10:28

Multihuse kan puste nyt liv i tyndt befolkede områder

Når den lokale købmand lukker, og landsbyskolen nedlægges, efterlader det tomme bygninger og ofte også en landsby uden fælles mødested. De tomme bygninger kan blive til multihuse, der kan dække borgernes servicebehov og danne ramme om fælles aktiviteter.

29. august 2016 15:32

Deltag i evaluering af Bygningsklasse 2020

Den frivillige Bygningsklasse 2020 har de seneste fem år været en mulighed i Bygningsreglementet, og nu ønsker Trafik- og Byggestyrelsen at evaluere ordningen med henblik på eventuelle ændringer i Bygningsreglementet.

18. august 2016 15:18

BR15 - nu gælder det!

10. august 2016 10:10

Ny forskningschef på SBi

SBi har ansat civilingeniør, ph.d. Ruut Peuhkuri som ny forskningschef med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces.

15. juni 2016 09:44

Nyt atlas viser vejen til energirenovering

Det interaktive kort over Danmarks parcelhuse viser, hvor de ældste huse er, og hvem der ejer dem. Det mentale og økonomiske overskud til at energirenovere er større i byerne end på landet, men behovet for at energirenovere er omtrent lige stort begge steder.

24. maj 2016 11:52

Dampspærre eller ikke?

10. maj 2016 10:05

Stort behov for at dele viden om bygningsfysiske forhold

På Bygningsfysikdag 2016, der afholdes 1. juni, får byggebranchen mulighed for at dele den nyeste viden om bygningsfysiske forhold.

4. maj 2016 10:58

Vi drømmer ikke om et hus på landet

I Hjørring Kommune flytter flere bort fra landsbyerne for at komme til Hjørring by eller andre byer uden for kommunen.

29. april 2016 13:47

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

Fire nye SBi-anvisninger giver bygherrer og rådgivere et enkelt og hurtigt overblik over regler om tilgængelighed for parcelhuse, rækkehuse, etagebyggeri og øvrige bygninger generelt.

26. april 2016 13:20

SBi-forskere undersøger erfaringer med indvendig efterisolering

Deltag i en spørgeskemaundersøgelse om praktiske erfaringer med indvendig efterisolering.

21. april 2016 18:57

Temamøde 11. maj om ny viden fra SBi frem mod 2021

Kom til temamøde 11. maj og deltag i diskussionen om, hvilken ny viden der skal til, for at vi kan håndtere fremtidens udfordringer i byggeriet og det byggede miljø.

21. april 2016 13:20

Debat om brandsikring og sundhed

Forskere, branchefolk og brandmænd var fredag d. 15. april samlet til konferencen COFISH16 hos SBi på Aalborg Universitet København.

15. april 2016 14:27

Stor opgave at forny landsbyer

12. april 2016 11:35

SBi undersøger materialer til radonsikring

Undersøgelse af materialer til at holde radon ude af bygninger skal give bedre overblik over egnede produkter på det danske marked.

8. april 2016 16:41

Renovering kan være mindst lige så miljørigtigt som nybyggeri

Genbrug af materialer i bygningsrenoveringer kan være en stor fordel for miljøet. Det viser SBi et eksempel på i en nyligt udgivet rapport.

6. april 2016 13:02

Ph.d.-forsvar: New method for balancing of cav systems saves energy

20. april 2016 kl. 13-16 forsvarer Amalie Gunner sin Ph.d.-afhandling.

4. april 2016 09:11

Komfortkrav modarbejder varmebesparelser

Professor Kirsten Gram-Hanssen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har netop fremlagt en ny analyse med en række bud på årsagerne til, at der er markant forskel mellem det beregnede og det målte varmeforbrug i enfamiliehuse.

30. marts 2016 23:07

Få et foredrag om den mangfoldige storby

SBi deltager i 'Forskningens døgn' i uge 17 med foredrag om den mangfoldige storby.

18. marts 2016 17:02

Nyt kursus om plejeboliger til demente

Få den nyeste viden om demensvenlige plejeboliger på kursus hos SBi.

14. marts 2016 13:05

SBi-anvisning 223 tilpasset praksis og BR15

SBi-anvisning 223, Dokumentation af bærende konstruktioner, er udkommet i 2. udgave. Anvisningen har på en række punkter gennemgået en større revision siden 1. udgaven fra 2009.

9. marts 2016 11:20

Temadag: Styr lysdesignet

Kom til gratis temadag om lysdesign mandag den 4. april hos Aalborg Universitet København.

23. februar 2016 14:09

Professor Lars Gunnarsen har været 25 år på SBi

Professor Lars Gunnarsen kan 1. marts 2016 fejre 25 års jubilæum.

12. februar 2016 17:17

Konference 5. april 2016 - På vej mod en ny politik for energiforbrug i bygninger

Hvordan mindsker vi forskellen mellem målt og beregnet energiforbrug? Konference 5. april 2016, Scandic Bygholm, Horsens.

10. februar 2016 12:00

Barrierer for genbrug af byggevarer

8. februar 2016 11:00

Lufttæthed skal måles

2. februar 2016 12:52

Ny efteruddannelse om radonrenovering

Sammen med Teknologisk Institut har SBi udviklet en ny efteruddannelse i radonrenovering.

26. januar 2016 16:15

Opdateret SBi-anvisning om bygningsreglementet

SBi-anvisning 258 om BR15 erstatter SBi-anvisning 230 om BR10. Den opdaterede SBi-anvisning følges op af kurser i København og Odense

22. januar 2016 11:38

Hvordan påvirkes indeklimaet af brandsikringen?

SBi afholder til april en konference med temaet: brandsikkerhed og sundhed.

6. januar 2016 11:14

Energirenovering i etagebyggeri giver lejerne bedre indeklima

SBi har i forbindelse med energirenovering af to store etagebyggerier fra 1960’erne undersøgt lejernes oplevelser i forbindelse med renoveringen, og hvor tilfredse de er med deres bolig bagefter.

6. januar 2016 08:36

Små mængder radon i etageboliger

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har undersøgt radonniveauet i en række danske lejeboliger, bestående af etageejendomme og kæde- og rækkehuse.

5. januar 2016 12:45

Anbefaling: Dokumentér afprøvning af installationer i nye bygninger

Som led i Energistyrelsen Strategi for energirenovering af bygninger, undersøger denne rapport, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav om anvendelse af commissioning efter standarden DS 3090, som beskriver hvordan det dokumenteres, at en bygnings tekniske installationer er energieffektive.

5. januar 2016 10:38

Lejere oplever flere fordele ved energirenovering

Ny rapport undersøger, hvilke oplevelser og erfaringer lejerne i et etagebyggeri oplevede i forbindelse med energirenovering.

21. december 2015 16:01

Ph.d.-forsvar: Using Building Simulations to evaluate thermal comfort

19. januar 2016 kl. 13-16 forsvarer Mette Havgaard Vorre sin Ph.d.-afhandling der præsenteres et værktøj til simulering og evaluering af termisk komfort baseret på bygningsenergisimuleringer.

16. december 2015 14:40

BR15 er udstedt i dag

Trafik- og Byggestyrelsen udstedte 16. december Bygningsreglement 2015.

23. november 2015 10:24

Sådan indrettes huset funktionelt

Ny anvisning giver funktionelle eksempler på indretning af parcel- og rækkehuse med fokus på fleksibilitet, tilgængelighed, lyd og brandsikkerhed

23. november 2015 09:56

Kraftigere regnskyl kræver bedre afløb

Klimaændringer stiller større krav til dimensionering og udførelse af kloakker og afløb

11. november 2015 08:24

Byg, så huset ikke vælter

Den nye SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’ indeholder løsninger til stabilisering af enfamiliehuse, som opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet og de europæiske konstruktionsstandarder, eurocodes

5. november 2015 15:47

Mangel på plejeboliger for personer med demens

Ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København giver overblik over, hvordan plejeboliger kan indrettes, så det øger trivslen hos personer med demens.

29. oktober 2015 16:24

Undgå fugtskader ved niveaufri adgang

Ny SBi-rapport giver anbefalinger til fugtsikker niveaufri adgang.

13. oktober 2015 10:21

SBi undersøger børneværelser for farlige stoffer

Skadelige kemikalier i legetøj, møbler og materialer, partikler fra madlavning og stearinlys og temperatur og fugt i hjemmet har stor indflydelse på børns sundhed og trivsel. SBi deltager i et nyt projekt, der skal undersøge, hvordan det står til med indeklimaet i børneværelser.

25. september 2015 12:57

Ny forbedret vådrumsanvisning

14. september 2015 12:30

Energiforbrug kan forudsiges præcist

Det har i fagkredse været diskuteret, om man med tilstrækkelig præcision kan forudsige bygningers energiforbrug efter renovering.

3. september 2015 13:40

Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitalisering i byggeriet

Tidlig inddragelse af byggeriets uddannelser i udvikling og implementering af fælles standarder for digitalisering har givet gode resultater, konkluderer ny SBi-rapport.

6. august 2015 16:17

Netværksmøder om indeklima og sundhed i boliger

Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) holder tre netværksmøder på Aalborg Universitet København 25. august 2015.

15. juni 2015 11:09

Områdefornyelse motiverer til private investeringer

Rapport: Når stat og kommuner investerer i områdefornyelser i udsatte byområder, investerer de lokale indbyggere også mere i deres ejendomme.

20. maj 2015 14:35

Workshop om computersimulering af lysforhold

Aalborg Universitet København og Dansk Lys inviterer onsdag 17. juni 2015 til workshop om, hvordan computersimulering kan anvendes til at undersøge brugernes oplevelse af forskellige typer belysning.

15. maj 2015 10:00

Udlejere kan ofte undgå at sætte beboere på gaden

Evaluering af forsøgsordning viser, at langt de fleste udsættelser kan undgås, hvis udlejeren hjælper beboeren med at komme økonomisk på fode igen.

6. maj 2015 16:27

Konference om indvandrernes bosætning

Få et nuanceret indblik i årsagerne til og nogle af konsekvenserne af indvandrernes bosætning gennem de seneste 30 år, når fremtrædende forskere på området præsenterer deres nyeste forskningsresultater på halvdagskonference på SBi 4. juni 2015.

24. april 2015 14:37

Fugt i klimaskærmen - Temamøde 12. maj 2015

Fugt i klimaskærmen - Hvor er problemerne, og hvordan kan forskningen bidrage til at løse dem?

17. april 2015 16:29

Undgå kollaps når ældre bygninger skal renoveres

Når eksisterende bygninger ombygges til nye formål eller renoveres for at leve op til nye krav og behov, betyder det ofte, at der laves indgreb i de bærende konstruktioner.

17. april 2015 16:17

Byg mere bæredygtigt med to nye gratis værktøjer

Byggebranchens praktikere får nu to gratis digitale værktøjer, der skal gøre det nemmere at vælge langsigtede bæredygtige løsninger, både når det gælder økonomi og miljø.

15. april 2015 00:51

40 års jubilæum 15. april 2015: Kjeld Johnsen

15. april 2015 har seniorforsker Kjeld Johnsen været ansat i 40 år på SBi.

27. marts 2015 04:07

Du bør sikre mod radon, når du renoverer

Ny SBi-anvisning om radonsikring i eksisterende bygninger

10. marts 2015 06:00

Importerede byggevarer kan indeholde farlige phthalater

Pressemeddelelse 10. marts 2015. Generelt er der kun lave koncentrationer af sundhedsskadelige phthalater i danske bygninger sammenlignet med andre EU-lande. Men ældre byggevarer og varer importeret fra lande uden for EU er fortsat kilde til de farlige stoffer, viser rapport fra SBi.

5. februar 2015 06:00

Mulighed for flere billige boliger til de unge

Ny rapport fra SBi giver en række anbefalinger til indretning og billiggørelse af små boliger, der skal imødekomme det kritiske behov for mange og billige boliger til de unge.

20. januar 2015 13:48

Tydelige arkitektoniske principper giver langtidsholdbare landskaber

Overvær landskabsarkitekt Patrick Vámosi Martinussens ph.d.-forsvar den 26. januar 2015.