Mangel på plejeboliger for personer med demens

Ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København giver overblik over, hvordan plejeboliger kan indrettes, så det øger trivslen hos personer med demens.

To ud af tre beboere i eksisterende plejeboliger lider af en demenssygdom, men mindre end hver 7. plejebolig er indrettet til deres behov. Over de kommende år vil der blive endnu større behov for plejeboliger for denne gruppe, efterhånden som antallet af mennesker med demens stiger, i takt med at middellevealderen stiger.

Ny anvisning fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København giver overblik over, hvordan plejeboliger kan indrettes, så det øger trivslen hos personer med demens.

”Størstedelen af plejeboliger i dag er indrettet med fokus på fysiske funktionsnedsættelser og tager ikke særligt hensyn til de behov, som mange personer med demens har for at kunne trives,” siger rådgiver Lone Sigbrand, der er en af forfatterne bag den ny SBi-anvisning.

Anvisningen er baseret på forsknings- og erfaringsbaseret viden, der viser, at den fysiske indretning har stor betydning for trivslen for personer med demens. Det kan fx være vigtigt med små boliggrupper i overskuelige, skærmede miljøer og mulighed for at komme ud i lys og luft på en sikker måde.

Anvisning som udgangspunkt for ansøgning om midler  
Anvisningen kan danne baggrund for en ansøgning om midler fra den pulje på 48 mio. kroner, som Sundheds- og Ældreministeriet netop har lanceret til forbedring af eksisterende plejeboliger, så de fysiske rammer kan tage højde for personer med demens. Ansøgningsfrist for første del af puljen er 3. december 2015. Læs mere om puljen til forbedring af plejeboliger

SBi-anvisningen 'Plejeboliger for personer med demens - indledende spørgsmål' er gratis tilgængelig på anvisninger.dk/259 og kan bestilles i trykt form hos Byggecentrum Boghandel.

Ny SBi-serie om tilgængelighed
Plejeboliganvisningen er en del af en ny serie fra SBi om tilgængelighed i både offentligt byggeri og forskellige typer boliger. Tilgængelighedsanvisningerne er gratis tilgængelige på www.anvisninger.dk/tilgaengelighed, og serien vil blive udvidet over de kommende år. Kommunale og private bygherrer, rådgivere og projekterende kan få gavn af anvisningerne, der er baseret på dansk og international forskning og erfaring.

Se også pressemeddelelse 'Mangel på plejeboliger for personer med demens'

Yderligere oplysninger: Kontakt rådgiver Lone Sigbrand, SBi, telefon 2810 4041, los@sbi.aau.dk

Direkte adgang til skærmet have med mulighed for forskellige oplevelser kan være med til at øge trivslen hos personer med demens. I Søndersøhave Plejecenter er der mulighed for at spille på instrumenter. Foto: Helle Nebelong.

Ny SBi-anvisning giver overblik over de spørgsmål, der er vigtige at være opmærksom på, når plejecentre og plejeboliger skal indrettes, så det øger trivlsen hos beboere med demens. Foto: Sirid Bonderup, SBi.

Sidst opdateret 06. november 2015