Kursus om Be10, Hørsholm 14/11

Hvis du har brug for at kunne eftervise bygningers energibehov vha. programmet Be10, så skal du melde dig til SBi-kurset i Hørsholm 14. november. Det er et af SBi’s mest populære kurser, og underviserne er to af landets førende kapaciteter på området: Kirsten Engelund Thomsen og Kim Wittchen.

På dette meget populære kursus får du en grundig gennemgang af bygningsreglementets kapitel 7 om energiforbrug (inkl. lavenergibygning klasse 2015 samt bygningsklasse 2020) og dele af kapitel 8 om installationer. Den nye version af SBi-anvisning 213 med beregningsprogrammet Be10 gennemgås, og der gives eksempler på energirammeberegninger og eftervisning af disse. Som deltager får du mulighed for at anvende programmet på to forskellige bygningstyper.

Læs mere og tilmeld dig kurset om bygningers energibehov og Be10

Kursus om Be10, Hørsholm 14/11

Be10-programmet anvendes til eftervisning af bygningers energibehov

Sidst opdateret 06. november 2012