Fordele og ulemper ved krav om mekanisk ventilation

Et bedre indeklima og lavere energibehov er nogle af fordelene ved mekanisk ventilation, mens indregulering af systemet og driftsproblemer er blandt ulemperne.

SBi har for Energistyrelsen lavet en analyse af, hvilke konsekvenser der kan være ved at indføre et krav i bygningsreglementet om, at der skal være mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse.

Rapporten indeholder argumenter for, hvad der taler for, og hvad der taler imod installation af mekanisk ventilation i forhold til naturlig ventilation.

Analysen undersøger også, i hvor høj grad der allerede i dag installeres mekanisk ventilation i enfamiliehuse bygget efter lavenergiklasse 2015.

Se hele analysen i SBi-rapporten ’Overvejelser ved indførelse af krav i bygningsreglementet om etablering af mekanisk ventilation i nye enfamiliehuse’ (SBi 2016:06).

Sidst opdateret 16. marts 2016