Konference: Bæredygtighed skal være normen

Konference på SBi, Aalborg Universitet, Københavns Sydhavn 28. januar 2013

Regeringsgrundlaget fra 2011 rummer et mål om at udarbejde en samlet bæredygtighedsstrategi. Dette vil også omfatte byggesektoren.

Gennem de seneste 40 år er energikravene til bygninger løbende blevet skærpet, og byggeriets energimæssige ydeevne er i samme periode afgørende forbedret.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har gennem den seneste tid ved flere lejligheder givet udtryk for, at næste skridt bliver at anlægge et bredere perspektiv på byggeriets bæredygtighed, som ikke blot omfatter energieffektivitet, men også andre miljøaspeker, samt en række sociale, økonomiske og tekniske forhold.

På en konference mandag 28. januar i SBi’s nye domicil i Københavns Sydhavn vil Martin Lidegaard præsentere sin vision for fremtidens byggeri, hvor bæredygtighed skal være normen frem for undtagelsen.

På konferencen kan man også møde Aalborg Universitets rektor, Finn Kjærsdam, som vil fortælle, hvordan SBi’s flytning til universitetets campus i Sydhavnen forventes at styrke forskning og udvikling på bæredygtighedsområdet.

Endvidere kan man se eksempler på bæredygtighedscertificeret byggeri samt høre om den aktuelle forskning i relation til bæredygtighed, fra beboeradfærd til klimatilpasning af byggeriet.

Endelig bliver der mulighed for at høre en række centrale parters bud på bygge- og boligsektorens mål for bæredygtigt byggeri.

Konferencen foregår mandag 28. januar kl. 13.00 til 17.00 hos SBi, Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Program og tilmelding på www.sbi.dk/konference.

Konference: Bæredygtighed skal være normen

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard præsenterer sin vision for fremtidens bæredygtige byggeri ved konference på SBi 28. januar.

Sidst opdateret 07. december 2012