Koncentrationen af multietniske byområder er bremset

Den stærke koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Gellerupparken, Mjølnerparken og Vollsmose, er stagneret.

Den stærke koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Gellerupparken, Mjølnerparken og Vollsmose, er stagneret. Det viser en ny rapport fra SBi, som er baseret på et unikt datasæt om indvandreres bosætning i Danmark fra 1985 til 2008.

Boligvalg ændrer sig i takt med integrationen
Rapporten viser, at mere end 50 % af indvandrerne over 15 år boede i den almene sektor i 2008. Men rapporten gør også op med en udbredt forestilling om, at indvandrerne bosætter sig permanent i det sociale boligbyggeri og adskiller sig fysisk, socialt og kulturelt fra det øvrige samfund, fortæller adjungeret professor Hans Skifter Andersen fra SBi, som står bag analysen.

”I medierne og den politiske debat har der været tale om ’ghettoer’ og ’parallelsamfund’, der opfattes som en hindring for indvandrernes integration i det danske samfund. Men når man ser på udviklingen siden 1985, kan man se, at indvandrerne efter 10 års ophold i Danmark gradvist flytter væk fra de almene boligområder. Når indvandrerne får stabile indtægter og bliver socialt integrerede, så ændrer deres boligvalg sig også. De køber i højere grad deres egne boliger,” siger Hans Skifter Andersen, der også fremhæver, at efterkommere af indvandrere sjældnere bosætter sig i de almene boliger.

Rapporten viser desuden, at de seneste års bevidste bypolitik med regulering af tilflytningen og områdefornyelse har haft afgørende betydning for, at koncentrationen af indvandrere i den almene boligsektor er stagneret.

Læs hele rapporten 'Indvandring, integration og etnisk segregation - udviklingen i indvandrernes bosætning siden 1985'

Læs pressemeddelelse: Koncentrationen af multietniske byområder er bremset (16.1.2015)

Koncentrationen af multietniske byområder er bremset

Koncentration af flygtninge og indvandrere, som findes i nogle almene boligområder som fx Tingbjerg (billedet), er stagneret. (Foto: Mikal Schlosser)

Sidst opdateret 20. januar 2015