København er et internationalt forbillede i arbejdet med mangfoldighed

En positiv politisk tilgang har betydning for at aktivere potentialerne ved den mangfoldighed, der er blevet et grundvilkår for mange danske byer, vurderer forskere fra SBi.

I København er mangfoldighed en erklæret, politisk målsætning og opfattes som en nødvendig ressource i den internationale konkurrence om arbejdskraft, turisme og virksomheder. 

”Vi kan se, at den positive tilgang har betydning for at aktivere potentialerne ved mangfoldighed”, siger forsker Rikke Skovgaard Nielsen fra SBi. Hun har gennem de seneste fire år medvirket i det internationale forskningsprojekt DIVERCITIES, der har haft til formål at undersøge potentialerne ved den stadigt stigende mangfoldighed, der er blevet et grundvilkår for mange større og mindre byer. Forskerne i projektet bruger begrebet ’hypermangfoldighed’, der dækker over hele den kompleksitet af etniciteter, socioøkonomiske forhold, livsstile, interesser, familieformer, seksualiteter, alder og meget, der findes i den moderne by.

Af de 13 europæiske storbyer, der har indgået i projektet, er København længst fremme i arbejdet med mangfoldighed, kun overgået af London, der har en betydeligt længere og mere mangfoldig indvandringshistorie. Begge byer har i deres politikker en pragmatisk tilgang til mangfoldighed, hvor formålet er at udnytte forskellighederne til noget positivt.

Positiv byudvikling i det mangfoldige Bispebjerg

De positive effekter af Københavns Kommunes dedikerede indsats ses bl.a. i bydelen Bispebjerg i det nordvestlige København, som de danske forskere i DIVERCITIES-projektet har haft fokus på. Bispebjerg har gennem de senere år gennemgået en forvandling fra et nedslidt arbejder- og industrikvarter til et attraktivt område med mange forskellige beboere, virksomheder og aktiviteter. Ifølge Rikke Skovgaard Nielsen er udviklingen bl.a. et resultat af kommunens mangfoldighedspolitik, som har fokus på positiv særbehandling af udsatte områder og støtte til netværksskabende aktiviteter og mødesteder.

”Lokale mødesteder i form af fx kulturtilbud, legepladser, sportsfaciliteter, foreninger mv. er altafgørende for at skabe møder mellem mennesker, som igen er afgørende for at fremme åbenhed og tolerance”, siger Rikke Skovgaard Nielsen. 

Kommunens dedikerede målsætning er et afgørende udgangspunkt, men skal idealerne om mangfoldighed også omsættes til virkelighed, er det mindst lige så vigtigt, at de lokale boligorganisationer, virksomheder, iværksættere og lokale foreninger og projekter engagerer sig i arbejdet med mangfoldighed, mener Rikke Skovgaard Nielsen. Bispebjerg har flere gode eksempler på stærke samarbejder, fx mellem kommune, de almene boligorganisationer og lokale projekter med fokus på at skabe relationer mellem beboere i et område.

”Vi kan se, at de projekter, der gror nedefra på initiativ af lokale ildsjæle, spiller en afgørende rolle for at forme lokalt tilpassede indsatser. De bør bakkes op af både offentlige, private og frivillige organisationer”, siger Rikke Skovgaard Nielsen og understreger samtidig, at det er vigtigt, at de lokale initiativer ikke bliver kvalt i dokumentationskrav.

Ni anbefalinger til arbejdet med mangfoldighed

SBi har samlet erfaringer og gode råd baseret på DIVERCITITES-projektet i en bog rettet mod kommuner, virksomheder og projekter, der arbejder i mangfoldige områder. Anbefalingerne kan fx være anvendelige i planlægningen af politikker og lokale projekter. De ni anbefalinger lyder i kort form:

#1 Hav hypermangfoldighed som omdrejningspunkt
#2 Italesæt potentialer og udfordringer ved hypermangfoldighed
#3 Frem åbenhed og tolerance gennem lokal inddragelse og dialog
#4 Skab lokale arenaer for kontakt mellem mennesker
#5 Understøt folkeskolens betydning for mangfoldige relationer
#6 Styrk iværksætterne for at styrke området
#7 Brug lokale aktører som brobyggere
#8 Tag hånd om konsekvenserne af gentrificering
#9 Skab fælles retning igennem helhedsorienteret

Se SBi’s bog ’Den hypermangfoldige by – udfordringer og potentialer’ på www.sbi.dk/hypermangfoldighed

København er et internationalt forbillede i arbejdet med mangfoldighed

Bydelen Bispebjerg i København er et af de mest mangfoldige områder i Danmark. I bydelen findes mange gode eksempler på, hvordan en positiv tilgang til mangfoldighed fremmer en positiv byudvikling (Foto: Sirid Bonderup)

Sidst opdateret 28. marts 2017