Gør-det-selv giver billigere lejeboliger

Beboerne rydder selv sne og sætter skillevægge op. Til gengæld er huslejen lavere og fællesskabet godt. Forsøg med ny type almen bolig har givet vigtig læring til fremtidige almene boliger, viser evaluering.

AlmenBolig+ er et nyskabende koncept i den almene sektor udviklet af boligselskabet KAB. Det er et billig-bolig koncept, som skal gøre det muligt for bl.a. familier med mellemindkomst at få hus med have i de større byer – mod at de selv står for en større del af drift og vedligeholdelse. Det indebærer en ny måde at organisere almene boliger på og en ny rollefordeling mellem selskab og beboere.

”Konceptet har givet værdifulde erfaringer omkring potentiale og de udfordringer, der ligger i selvforvaltningen i forhold til beboerdemokrati, drift og vedligeholdelse, herunder de nye rammer for samarbejde mellem beboere, afdelingsbestyrelser og boligselskab, det fører med sig, siger Jesper Ole Jensen fra SBi, som sammen med KAB har gennemført evalueringen af projektet.

Læs mere om AlmenBolig+ og se hele evalueringen i rapporten ”Evaluering af AlmenBolig+”.

Se også pressemeddelelsen ’Gør-det-selv giver billigere lejeboliger’

Yderligere oplysninger kan fås hos seniorforsker Jesper Ole Jensen på tlf. 2360 5616 eller e-mail joj@sbi.aau.dk

Danmarkshusene_KAB

Danmarkshusene i Rødovre er bygget og drevet efter AlmenBolig+ konceptet. De 70 boliger er opført i 2013 og er lavenergiboliger i energiklasse 2020 med bl.a. solceller på taget. Foto: KAB


Sidst opdateret 08. marts 2016