Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

Fire nye SBi-anvisninger giver bygherrer og rådgivere et enkelt og hurtigt overblik over regler om tilgængelighed for parcelhuse, rækkehuse, etagebyggeri og øvrige bygninger generelt.

Der kan gælde forskellige regler om tilgængelighed alt efter bygningstype, og i nogle tilfælde skal man også være opmærksom på krav ud over bygningsreglementet, fx almenboligloven. 

Fire nye SBi-anvisninger giver bygherrer og rådgivere et enkelt og hurtigt overblik over regler om tilgængelighed for parcelhuse, rækkehuse, etagebyggeri og øvrige bygninger generelt. 

Anvisningerne er gratis tilgængelige i digital form på anvisninger.dk/tilgaengelighed, hvor de også kan købes i trykt form. Her er desuden samlet øvrige anvisninger, forskning, nyheder, kurser og uddannelser med fokus på tilgængelighed og universelt design.

Tilgængelighedsportalen er etableret som led i en aftale mellem SBi og Trafik- og Byggestyrelsen om at styrke formidlings- og vejledningsindsatsen for et mere tilgængeligt byggeri. De introducerende anvisninger følges op med mere detaljerede SBi-anvisninger beregnet til brug i byggeriets senere faser.

SBi-anvisninger til tidligt tjek af tilgængelighed
De fire nye SBi-anvisninger er frit tilgængelige digitalt på anvisninger.dk/tilgaengelighed. Her kan de også købes i trykt form.

SBi-anvisning 250: ’Tilgængeligt byggeri generelt – indledende spørgsmål’
SBi-anvisning 260: ’Tilgængelige fritliggende boliger – indledende spørgsmål’
SBi-anvisning 261: ’Tilgængelige sammenbyggede boliger – indledende spørgsmål’
SBi-anvisning 262: ’Tilgængelige etageboliger – indledende spørgsmål’

Mere information om tilgængelighed og universelt design:www.anvisninger.dk/tilgaengelighed

Få hurtigt overblik over regler om tilgængelighed

Til hver anvisning hører også en plakat, som på en enkelt side giver overblik over krav og anbefalinger. Illustration: Søren Ginnerup.

Sidst opdateret 29. april 2016