Byg, så huset ikke vælter

Den nye SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’ indeholder løsninger til stabilisering af enfamiliehuse, som opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet og de europæiske konstruktionsstandarder, eurocodes

En kraftig storm kan få taget til at lette eller ydervægge til at kollapse, hvis huset ikke er bygget stabilt nok. I dag anvendes flere lette byggematerialer, og det betyder, at husets stabilitet ikke altid er sikret af materialernes tyngde, men skal sikres på anden måde.

Den nye SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’ indeholder løsninger til stabilisering af enfamiliehuse, som opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet og de europæiske konstruktionsstandarder, eurocodes. Anvisningen erstatter SBI-anvisning 186 og dækker nu alle bærende bygningsdele i konstruktionen: Vægge, søjler, bjælker og typiske dæk, og gælder for enfamiliehuse i op til to etager, kæde- og rækkehuse samt sommerhuse. Desuden er der et nyt afsnit om byggeri med volumenelementer.

Nye løsninger tilpasset moderne byggeri

Med effektiviseringen af byggeriet med præfabrikerede byggesystemer samt lettere byggematerialer og mere voluminøse konstruktioner pga. øgede krav til varmeisolering er der opstået nye byggetekniske udfordringer, som har indflydelse på krav til dimensionering og konstruktioner i enfamiliehuse.

”I dag er det bl.a. blevet mere moderne at bygge store, åbne rum, fx i dobbelt højde, og det stiller større krav til de bærende konstruktioner. Det har derfor været vigtigt for os, at løsningerne i anvisningen også tager højde for de udfordringer, så vi sikrer styrke og stabilitet i moderne byggeri”, fortæller anvisningens forfatter, forsker Thomas Cornelius fra SBi.

Anvisningen udgives sammen med SBi-anvisning 253, ’Småhuse – indretning og funktion’ og erstatter SBI-anvisning 186, ’Småhuses stabilitet’. Den erstatter desuden afsnit om styrke og stabilitet i SBI-anvisning 189, ’Småhuse’.

Se også pressemeddelelse ’Løsninger til stærke og stabile småhuse’

Yderligere oplysninger kan fås hos forsker Thomas Cornelius på tlf. 9940 2280 eller e-mail tcb@sbi.aau.dk.

 

SBi-anvisning 254, ’Småhuse – styrke og stabilitet’, henvender sig især til projekterende arkitekter, ingeniører og udførende, der har ansvar for konstruktioner i småhuse. Den kan købes på www.anvisninger.dk/254 eller hos Byggecentrum Boghandel.

SBi holder kursus om småhuses funktion og sikkerhed 26. november i København og 10. februar i Odense. På kurset vil de to nye anvisninger om småhuse blive udleveret. Nærmere information og tilmelding.

 

Forskere

Thomas Cornelius

Sidst opdateret 11. november 2015