Byg mere bæredygtigt med to nye gratis værktøjer

Byggebranchens praktikere får nu to gratis digitale værktøjer, der skal gøre det nemmere at vælge langsigtede bæredygtige løsninger, både når det gælder økonomi og miljø.

Byggebranchens praktikere får nu to gratis digitale værktøjer, der skal gøre det nemmere at vælge langsigtede bæredygtige løsninger, både når det gælder økonomi og miljø. 

Energistyrelsen har netop lanceret en ny bæredygtighedspakke, der skal bidrage til at bringe Danmark i front, når det gælder bæredygtigt byggeri. Pakken består bl.a. af to digitale værktøjer udviklet af SBi, der kan bruges i til at vurdere, hvornår et byggeri er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

Vurdering af totaløkonomi og miljøpåvirkninger
Fælles for begge værktøjer er, at de ser på en bygning i et livcyklusperspektiv. Det ene værktøj, LCCbyg, kan bruges til at foretage totaløkonomiske beregninger af et byggeris levetidsomkostninger. Det skal give bygherren et grundlag for at vælge de løsninger, der giver bedst mening på lang sigt i forhold til drift, renovering energiforbrug m.m.

Det andet værktøj, LCAbyg, kan bruges til at beregne bygningens samlede miljøprofil, fx hvor meget CO² bygningen udleder i hele dens levetid. Beregningen er en såkaldt livscyklusvurdering, der indbefatter både fremstillingen af materialerne i bygningen, energi- og ressourceforbrug til drift og vedligehold, og bortskaffelse eller genanvendelse af materialerne, når bygningen til sidst rives ned. En livcyklusvurdering kan bruges til at vælge de mest miljømæssigt bæredygtige materialer og løsninger.

”Selvom metoden til livscyklusvurderinger har eksisteret i en årrække har det ikke været almen praksis at anvende metoden i projektering af bygninger i Danmark – bortset fra i forbindelse med certificering bæredygtigt byggeri. For at vurdere, hvorvidt en bygning er bæredygtig, er det vigtigt at se bygningen i et helhedsperspektiv. Det hjælper de to nye værktøjer til,” siger seniorforsker Harpa Birgisdottir fra SBi, som har været med til at udvikle miljøberegningsværktøjet.

Komplekse beregninger på en nem måde
Værktøjerne henvender sig til praktikerne i branchen:

”Beregninger af totaløkonomi og miljøvurdering over bygningers livscyklus kan være omfattende og komplekse. Vi har forsøgt at udvikle værktøjer, der gør det nemt for brugerne at foretage beregningerne,” siger seniorforsker Kim Haugbølle, der står bag LCCbyg-værktøjet. Værktøjerne kan både bruges til at udføre meget detaljerede beregninger, men kan også bruges til at lave overslagsberegninger i byggeprocessens tidlige faser.

Begge værktøjer videreudvikles og forbedres i løbet af 2015. Som en del af bæredygtighedspakken har Energistyrelsen også udgivet en ny vejledning om bæredygtigt byggeri, som SBi har medvirket i udarbejdelsen af. Vejledningen og de to beregningsværktøjer med tilhørende brugermanualer er tilgængelige på http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Baredygtigt-byggeri.aspx 

Fakta

  • LCC står for Life Cycle Cost. LCCbyg bruges til at beregne en bygnings samlede levetidsomkostninger.
  • LCA står for Life Cycle Assessment. LCAbyg bruges til at beregne en bygnings samlede miljøprofil gennem hele dens levetid.
  • Download værktøjerne LCCbyg og LCAbyg med tilhørende brugermanualer og vejledning om bæredygtigt byggeri på http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Byggeri/Baredygtigt-byggeri.aspx
Sidst opdateret 04. september 2015