Arkitekter bakker op om funktionsbaserede tilgængelighedskrav

Mere åbne funktionskrav kan styrke samspillet mellem god tilgængelighed og arkitektonisk nytænkning, vurderer forskere bag en ny undersøgelse.

Arkitekttegnestuer foretrækker funktionsbaserede krav til bygningers tilgængelighed frem for bygningsreglementets nuværende, detaljerede målkrav. Mere åbne funktionskrav kan styrke samspillet mellem god tilgængelighed og arkitektonisk nytænkning, vurderer SBi-forskere bag en ny undersøgelse.

"Der er en oplevelse af, at bygningsreglementets tilgængelighedskrav ofte er urimelige eller ulogiske. Det giver modstand mod kravene”, siger forsker Sidse Grangaard fra SBi, der har været med til at gennemføre undersøgelsens workshopper med arkitekter rundt om i hele landet. 

Her har arkitekterne fremhævet, at det virker ulogisk, når der fx stilles krav om handicaptoilet på en etage uden niveaufri adgang. Også byggesagsbehandlere opleves i nogle tilfælde som en barriere for innovative løsninger, når de holder sig meget ortodokst til bygningsreglementets målkrav. Utilfredsheden med detailkravene gælder navnlig ved ombygning af eksisterende bygninger, hvor kravene kan være vanskelige at efterleve. 


Øget tilgængelighed og arkitektonisk nytænkning

Blandt deltagerne i SBi’s workshopper var der bred opbakning til at ændre detailkravene til mere åbne funktionskrav. Et funktionskrav angiver fx, at alle skal kunne komme ind ad en dør, mens et målkrav angiver dørens minimumshøjde og -bredde. På den måder åbner funktionskrav op for at udvikle og anvende alternative løsninger. SBi’s analyse tyder på, at funktionskrav kan øge tilgængeligheden og samtidig understøtte arkitektonisk nytænkning. 

For at sikre at tilgængeligheden funktionsbaserede krav ikke blot fører til at tilgængeligheden reduceres, peger SBi’s analyse på, at der fx kan stilles krav om udarbejdelse af en tilgængelighedsstrategi ved alle større byggeprojekter. Det samme ses på brandområdet, hvor der er indført funktionskrav, og hvor der stilles krav om en brandstrategi.

Se rapporten 'Analyse af de gældende regler om tilgængelighed i Bygningsreglementet'

Sidst opdateret 02. februar 2017