Anbefaling: Dokumentér afprøvning af installationer i nye bygninger

Som led i Energistyrelsen Strategi for energirenovering af bygninger, undersøger denne rapport, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav om anvendelse af commissioning efter standarden DS 3090, som beskriver hvordan det dokumenteres, at en bygnings tekniske installationer er energieffektive.

SBi 2015:26Der er risiko for et stort energispild, hvis de tekniske installationer i en ny bygning ikke er indstillet korrekt.

Derfor har Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, som led i Energistyrelsen ’Strategi for energirenovering af bygninger’, undersøgt, om det er hensigtsmæssigt at indføre krav i bygningsreglementet om anvendelse af commissioning efter standarden DS 3090, som beskriver hvordan det dokumenteres, at en bygnings tekniske installationer er energieffektive.

Commissioning anvendes i dag primært på komplekse anlægsprojekter og industrianlæg, men kan tilpasses det enkelte byggeprojekt og øge fokus på bygherrens tekniske krav til byggeriets fremtidige drift.

Den nye rapport beskriver erfaringer med commissioning og hvilke andre metoder, der er på området. Den afdækker gevinster ved commissioning i forbindelse med nybyggeri, og hvilke omkostninger der forventes at blive pålagt ved implementering af et krav. Desuden kommer rapporten med anbefalinger til, hvilke krav der kan stilles til afprøvning, vedligeholdelse og driftskontrol af installationer før en ny bygning tages i brug.

Rapporten anbefaler, at der indføres et krav i bygningsreglementet om dokumentation af funktionsafprøvningen af installationerne, når en ny bygning tages i brug. Men der er med den eksisterende viden ikke bevis for, at commissioning er den eneste rigtige metode at bruge i den forbindelse.

Læs mere om erfaringer med commissioning og anbefalinger til dokumentation af funktionsafprøvning af installationer i SBi-rapporten ’Commissioning af installationer. Erfaringsopsamling’ (SBi 2015:26).

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 05. januar 2016