Internationalt forskningsprojekt

Vedvarende energi i EU

Analyse af mulighederne for at fremme anvendelsen af vedvarende energi i EU.

Build-On-Res er titlen på et EU-projekt, som har haft til formål at undersøge mulighederne for at indføre nye, reviderede energibestemmelser, der kan fremme anvendelsen af vedvarende energi i EU-landene. Projektet har bl.a. beskrevet og sammenlignet eksisterende energibestemmelser i Holland, Storbritannien, Frankrig, Belgien og Danmark. Projektet giver desuden et bud på en række andre tiltag, som kan anvendes med det formål at fremme anvendelsen af vedvarende energi.

Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen fra SBi har deltaget i projektet. Projektet tager afsæt i EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne, som træder i kraft i 2006

Sammenfatning

Læs hele artiklen: Encouraging the use of renewable energy sources (2004)

Sidst opdateret 09. marts 2006