Hvornår er solceller nødvendige for at opfylde energirammen?

SolcellerTeoretisk set er det muligt at opfylde energirammen for standardbyggeri og bygningsklasse 2020 uden at installere solceller på taget. Det kræver dog særlig optimering af konstruktionernes isoleringsevne, installationernes energieffektivitet, bygningens orientering og skyggeforholdene.  

Det viser en analyse, som SBi har gennemført på baggrund af Be15-beregninger på modeller af 288 etageboliger og 288 kontorbygninger samt 48 parcelhuse og 24 modeller af større bygninger, fx sygehuse. 

Solceller er dog den mest økonomiske måde at komme i mål i mange tilfælde, mens energieffektivisering af konstruktioner og systemer ofte vil være væsentligt dyrere.

I analysen undersøges betydningen af bygningens varmekapacitet, orienteringen, vinduesarealet, facadens kompleksitet og skyggeforholdene for bygningens energibehov. Analysen viser blandt andet, at facadens kompleksitet, dvs. facadens areal i forhold etagearealet, er en afgørende parameter for alle bygningstyper.  

Læs rapporten: 'Vedvarende energi i energirammen'

Sidst opdateret 27. januar 2017