Forskningsudgivelse

Vedvarende energi i energirammen

Denne rapport analyserer behovet for at anvende vedvarende energi (VE) for at opfylde energirammen i bygningsreglementet.

SBi 2016:24Der er gennemført beregninger af i alt 288 etageboliger og 288 kontorbygninger samt 48 parcelhuse. For større bygninger, fx hospitaler m.m., er der lavet en ekstrapolation af resultaterne for kontorbygninger, svarende til 24 bygninger.

Bygningstyperne er analyseret ved at variere forskellige parametre, som har indflydelse på bygningernes energibehov. De analyserede parametre er antallet af etager, facadens kompleksitet, vinduesarealet samt bygningernes varmekapacitet, orientering og skyggeforhold.

Ud fra beregningerne er det analyseret, hvornår og i hvilket omfang bygningerne har brug for vedvarende energi for at opfylde energirammen.

Læs nyhed: 'Hvornår er solceller nødvendige for at opfylde energirammen' (jan. 2017).

Se rapporten 'Vedvarende energi i energirammen' (2016).

Sidst opdateret 27. januar 2017