Forskningsudgivelse

Solvægge i simuleringsprogrammer

En beskrivelse af, hvordan solvægge kan implementeres i programmer til beregning af bygningers energi- og temperaturforhold.

Rapporten beskriver hvordan solvægge kan implementeres i programmer til beregning af bygningers energi- og temperaturforhold, med tsbi3 (edb-program til termisk simulering af bygninger og installationer) som et konkret eksempel. Der opstilles løsninger for nogle af de processer, som har størst betydning for en korrekt beregning af solvægge. Rapporten henvender sig til rådgivende ingenører, der beskæftiger sig med solvægge, og giver en mere dybtgående beskrivelse af tsbi3 til beregning af solvægge end brugervejledningen.

Sammenfatning: Spar energi med solvægge

Bestil publikationen: Solvægge i simuleringsprogrammer (1996)

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 06. marts 2006