Lys og energi

En demonstartion af, hvordan dagens solceller med de tilhørende teknologiers variationsmuligheder aktivt kan udnyttes til at skabe transparente bygningskomponenter som tilbyder brugeren flere funktioner end blot udsyn, indsyn og elproduktion.

Projektets formål er at demonstrere, hvordan dagens solceller med de tilhørende teknologiers  variationsmuligheder aktivt kan udnyttes til at skabe transparente bygningskomponenter -bygningskomponenter som tilbyder brugeren flere funktioner end blot udsyn, indsyn og elproduktion.

Centralt i projektet står solcellernes lysfiltrerende og varmeregulerende egenskaber samt en dokumentation af, hvordan disse egenskaber kan udnyttes til at skabe optimale lysforhold og godt termisk indeklima i glasbyggeriet, uden at dette går på kompromis med den arkitektoniske kvalitet og ønsket om at producere strøm. Mulighederne og idéerne skal evalueres og dokumenteres ved hjælp af fuldskalaforsøg, observationer af facadens vekselvirkning med lyset i et lyslaboratorium, computersimulering af indeklimaet og samt en beregning af facadens energiproducerende egenskaber. Afslutningsvis vurderes facaden i henhold til nettoenergiberegninger og det nye bygningsreglement. Evalueringen vil være kendetegnet ved sin tværfaglige tilgang samt en    kombination af tommelfingerregler, når dette er tilstrækkeligt, og studier i dybden, når dette er nødvendigt.                             

Projektets resultat vil være et gennemarbejdet idégrundlag - et idégrundlag som vil give de involverede virksomheder en solid platform for deres videre produktudvikling. Projektet fremmer dermed udvikling af multifunktionelle byggekomponenter med integrerede solceller. Idégrundlaget skal endvidere kommunikeres bredt ud til arkitektstanden, så denne med større lyst og sikkerhed forholder sig til solceller som et attraktivt og æstetisk element i bygningen. 

Intern projektleder: JSC

Målgruppe: Praktiserende arkitekter og andre projekterende, arkitektstuderende, bygherrer

Samarbejdspartnere: Arkitektskolen Aarhus, Teknologisk Institut, Velfac A/S

Rekvirent: Energinet.dk, (Elkraft System), PSO-F&U; 2006

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 22. maj 2008