Vedvarende energi

Energitilskuddet fra de vedvarende energikilder skal indrages i beregningen af bygningens energibalance.
Forskningsudgivelse

Vedvarende energi i energirammen

Denne rapport analyserer behovet for at anvende vedvarende energi (VE) for at opfylde energirammen i bygningsreglementet.

Forskningsprojekt

Vedvarende energi i EU

Analyse af mulighederne for at fremme anvendelsen af vedvarende energi i EU.

Forskningsprojekt

Bygningsintegrerede solceller i Nordeuropa

Udvikling af koncept for anvendelse af bygningsintegrerede solceller i den nordlige del af Europa.

Vedvarende energi

Miljø og energi Solceller

Eksempelsamling

Solceller i arkitekturen

Eksempler på arkitektonisk vellykket integration af solceller i nybygningers klimaskærm.

Forskningsudgivelse

Solvægge i simuleringsprogrammer

En beskrivelse af, hvordan solvægge kan implementeres i programmer til beregning af bygningers energi- og temperaturforhold.