SURE Sustainable refurbishment

SURE står for sustainable refubishment eller bæredygtig bygningsrenovering. SURE er et fælles nordisk projekt med deltagere fra Finland, Norge, Danmark og Island. Projektet løber i 2½ år med start primo 2009.

SURE står for sustainable refubishment eller bæredygtig bygningsrenovering. SURE er et fælles nordisk projekt med deltagere fra Finland, Norge, Danmark og Island. Projektet løber i 2½ år med start primo 2009.

Det er en kendt sag, at byggeriet tegner sig for et meget stort ressourceforbrug. Det gælder hele vejen fra producenten fremstiller byggematerialerne, bygger bygningen, opvarmer den, renoverer den og til man river den ned igen. Det kan være at bygningen hen ad vejen bliver bygget om fordi den skal bruges til noget andet. Projektets ambition er at bidrage med ny viden om hvordan bygherren kan fremme hensyn til bæredygtighed i byggeriet.

Skærpet lovgivning og regler har gjort at bygherrerne er begyndt at kigge på mulighederne for at optimere byggeprocessen og påvirke det færdige byggeris performance i forhold til fx energiforbrug. Det har især gjort sig gældende inden for offentlige byggerier. Et af de seneste og markante eksempler, er da man indførte reglerne om digitale processer ved planlægning og opførelse af større statslige byggerier. Lignende initiativer er set fx i Holland. Bygherrerne i Danmark og i flere af de lande vi sammenligner os med har slået sig sammen i foreninger hvor de kan formulere specifikke interesser, som de kan have i forhold til problemstillinger af relevans for byggeriet.

Referencegruppemedlemmerne forventes at deltage i 3 større møder i løbet af projektperioden, hertil kommer muligheden for at deltage i specifikke workshops, som arrangeres i regi af projektet.

Referencegruppemedlemmerne funktion vil være, udfra en bygherre synsvinkel, at diskutere projektets antagelser og delresultater med projektdeltagerne. Det forventes, at projektet til gengæld vil kunne bidrage med inspiration til gruppens bygherre repræsentanter fsva nye muligheder for praktisk at inddrage bæredygtigheds aspekter i fremtidige kontrakt forhold og på den måde bidrage til at udvikle den traditionelle metodik og tænkning indenfor procurement.

Referencegruppen er pr. februar 2009 under etablering og kredsen er ikke endelig bestemt, men fra norsk side er det tanken at invitere "Statsbygg, Kommunernes Sentralforbund, Skanska og Boligproducenterne" og fra danske side vil bla. Bygherreforeningens Energi- og Miljøudvalg, Rådet for Offentlige Bygherrer (ROB) og Bygherreafdelingen i Regionhovedstaden blive inviteret.

Læs mere om SURE på http://www.sbi.dk/sure


Sidst opdateret 13. august 2009