Forskningsudgivelse

Miljørigtig projektering af byggeri

Metode til miljørigtig projektering af bygninger vha. edb-værktøjet BEAT.

Hvis miljøhensyn skal indgå på lige fod med andre hensyn i projekteringen, er det nødvendigt at gøre miljørigtig projektering til et arbejdsredskab, der kan inddrages rutinemæssigt i byggeprojekter. SBi har derfor i samarbejde med NIRAS udarbejdet en metode, som gør det lettere for de projekterende at gennemføre miljørigtig projektering ved at anvende pc-værktjøet BEAT 2002 i arbejdet med at fastlægge miljømål og opstille virkemidler til at nå disse mål.

Sammenfatning

Download publikationen: Miljørigtig projektering af byggeri (2002)

Forskere

Pernille Hedehus; Jørn Dinesen

Sidst opdateret 28. juni 2016