Forskningsudgivelser

Miljøindikatorer for bygninger

Metode til miljødeklarering og -klassificering af bygninger.

Udvikling af fælles miljøindikatorer kan synliggøre bygningers miljøeffekter og derved gøre det lettere for byggeriets parter at tage miljøhensyn i de relevante beslutningssituationer. De kan også være et godt redskab, som arkitekter og ingeniører kan bruge undervejs i projekteringen som hjælp til at træffe mere miljørigtige valg i forbindelse med udformning og materialevalg. SBi arbejder desuden på at udvikle metoder til en egentlig miljødeklarering- og klassificering af bygninger.

Bestil eller download publikationerne:

Miljøindikatorer for bygninger - en søgen efter et fælles sprog (2004)

EU-projekt om bæredygtigt byggeri (2004)

Miljødeklarering af kontorbygninger, LO-huset og DR-byen (2003)

Miljøindikatorer for bygge- og ejendomssektoren (2002)

Miljødeklarering og -klassificering af bygninger (2001)

Visuelle elementer i miljøvurderingsarbejdet (1997)

Forskere

Jørn Dinesen; Arne Hansen; Jørn Treldal

Sidst opdateret 29. marts 2006