Forskningsudgivelser

Miljødata for bygningsdele og materialer

Metode- og datagrundlaget for beregning af miljødata for bygningsdele og materialer.

Metode- og datagrundlaget for beregning af miljødata for bygningsdele og materialer. Samt beskrivelse af databaser, som indeholder beregninger af energirelaterede miljøpåvirkninger for en række bygningsdele og materialer.

Bestil eller download publikationerne:

Miljødata for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer (2002)

Miljødata for bygningsdele (2001)

Miljødata for udvalgte bygningsdele (1998)

Applications of environmental data and declarations for building materials (1998)

Livscyklusvurdering af bygningsdele (1997)

Miljødata for udvalgte byggematerialer (1996)

Forskere

Ebbe Holleris Petersen; Jørn Dinesen; Hanne Krogh

Sidst opdateret 06. marts 2006