Forskningsudgivelse

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

Rapporten viser, at større bygningsrenoveringer kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Byggearbejdet på den eksisterende boligmasse udgør en stor andel af branchens samlede økonomiske aktivitet og er dermed et vigtigt indsatsområde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af byggebranchen.I denne rapport afklares væsentlige begreber og metoder i forbindelse med livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) af større renoveringsarbejder.

Med udgangspunkt i en række cases karakteriseres de involverede materialestrømme, og de miljømæssige påvirkninger ved renoveringsindgrebet bestemmes ved hjælp af LCA og sammenlignes med miljømæssige påvirkninger ved nybyggeri.

Rapporten viser, at renoveringer meget vel kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Se eller download rapporten 'Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer. Miljømæssige konsekvenser belyst via casestudier' (2015)

Sidst opdateret 18. december 2015