LCAbyg - et værktøj til livscyklusvurdering

Beregn en bygnings potentielle miljømæssige påvirkning med LCAbyg.

LCAbyg er et digitalt værktøj, der kan bruges til at beregne bygningens samlede miljøprofil, fx hvor meget CO² bygningen udleder i hele dens levetid.

Beregningen er en såkaldt Life Cycle Assessment (LCA) eller på dansk en 'livscyklusvurdering', der indbefatter både fremstillingen af materialerne i bygningen, energi- og ressourceforbrug til drift og vedligehold og bortskaffelse eller genanvendelse af materialerne, når bygningen til sidst rives ned.

En livcyklusvurdering kan bruges til at vælge de mest miljømæssigt bæredygtige materialer og designløsninger.

LCAbyg er udviklet af SBi for Trafik- og Byggestyrelsen.

Prøv værktøjet LCAbyg

Sidst opdateret 23. september 2015