IT-værktøj

BEAT - Building Environmental Assessment Tool

Et edb-værktøj til miljøvurdering af byggevarer, bygningsdele og bygninger.

BEAT er udgået. SBi har udviklet beregningsværktøjet LCAbyg, der kan bruges til at foretage 'livscyklusvurdering' (Life Cycle Assessment) af en bygnings miljømæssige påvirkning gennem hele dens levetid.

LCAbyg er udviklet af SBi for Trafik- og Byggestyrelsen.

Læs mere, og prøv selv LCAbyg 

Sidst opdateret 23. september 2015