Miljøvurdering

En undersøgelse gennemført af SBi viser, at der er en tydelig sammenhæng mellem koncentrationerne af PCB i indendørs fuger, indeluften og overfladestøvet i rummet.
Forskningsudgivelse

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

Rapporten viser, at større bygningsrenoveringer kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

IT-værktøj

LCAbyg - et værktøj til livscyklusvurdering

Beregn en bygnings potentielle miljømæssige påvirkning med LCAbyg.

SUstainable REfurbishment by public clients: Innovation and procurement strategies and practices

This study has identified three different strategies towards sustainable refurbishment and developed a guideline and indicator tool.

Forskningsudgivelse

Sundhedsmæssig vurdering af PCB-holdige bygningsfuger

En undersøgelse af de mindst 30 år gamle inden- og udendørs fuger med PCB , der stadig sidder i mange bygninger i hele landet.

SURE Sustainable refurbishment

SURE står for sustainable refubishment eller bæredygtig bygningsrenovering. SURE er et fælles nordisk projekt med deltagere fra Finland, Norge, Danmark og Island. Projektet løber i 2½ år med start primo 2009.

Integrering af BEAT i BSim

Projekt til integrering af it-værktøjet BEAT til miljøvurdering af bygninger i it-værktøjet BSim til bygningssimulering.

IT-værktøj

BEAT - Building Environmental Assessment Tool

Et edb-værktøj til miljøvurdering af byggevarer, bygningsdele og bygninger.

Miljøvenlige enfamiliehuse

Projektet har til formål at udvikle og demonstrere energi- og miljøvenlige parcelhuse.

Ringgården arkitektkonkurrence

Formålet med projektet er at gennemføre en projektkonkurrence om design og opførelse af 130 almennyttige boliger.

Miljøindikatorer for bygninger

Formålet er, at opstille et forslag til miljøindikatorer for bygninger, udvikle metoder og foreslå principper for et benchmarking-system.

Forskningsudgivelse

Miljørigtig projektering af byggeri

Metode til miljørigtig projektering af bygninger vha. edb-værktøjet BEAT.

Forskningsudgivelse

Miljøindikatorer for bygninger

Metode til miljødeklarering og -klassificering af bygninger.

Forskningsudgivelse

Energi- og miljøanalyse af bygninger

Analyse af bygningers miljøbelastninger.

Forskningsudgivelse

Miljødata for bygningsdele og materialer

Metode- og datagrundlaget for beregning af miljødata for bygningsdele og materialer.

Forskningsudgivelse

Problematiske stoffer i byggevarer

Miljøvurdering af byggevarer og status over uønskede stoffer i byggevarer.